Skip to main content
Všetky články od

Jozef Ferenčík

Porovnávanie geometrie

Autor: CAD

Pôvodný nástroj Model Compare, ktorý slúžil na porovnávanie geometrie dvoch dielcov, bol nahradený novým nástrojom Compare Body. Okrem zmeny názvu bol prerobený aj dialóg a pribudli nové možnosti.

Tvorba zjednodušeného variantu zostavy

Autor: CAD

Od NX1953 bol prepracovaný dialóg pre zjednodušovanie zostáv. Nástroj je výrazne jednoduchší na použitie, zjednodušený variant vytvorí rýchlejšie a má aj lepšie možnosti úpravy parametrov zjednodušovania.

Rýchlejšie otváranie veľkých zostáv

Autor: CAD

Od verzie NX1872 obsahuje NX možnosť otvárať zostavy v režime „Minimally Load“, ktorá zabezpečí výrazne rýchlejšie otváranie zostáv, ako staršie metódy zjednodušeného otvárania (napríklad Lightweight Display). Aby sa komponenty otvorili ako „Minimally Load“, musia byť uložené vo verzii NX9 a novšej. V tomto tipe si ukážeme, ako hromadne uložiť komponenty zostavy do vyššej verzie bez toho, aby sme ich museli jednotlivo otvárať.
Použijeme utilitu part_utility s prepínačmi „part_utility -managed_mode=no -y -regen_lw -d <adresár s komponentami>“. Popis prepínačov nájdete v helpe k NX alebo v tomto videu.

Poradie komponentov v zostave

Autor: CAD

Pri veľkých zostavách je častou požiadavkou možnosť vlastného usporiadania komponentov v Assembly Navigator. Poradie je možné veľmi jednoducho zmeniť, častým problém je, že ak upravíte poradie v zostave, ktorú vložíte do vyššej zostavy, nemusí byť rovnaké, ako ste ho urobili. V tomto videu si ukážeme, ako zabezpečiť, aby aj poradie komponentov v podzostave bolo rovnaké ako ste ho nastavili.

Design Groups – jednoduchšia práca s veľkými modelmi

Autor: CAD

Od verzie NX1899 je možné deliť model na časti, ktoré sa môžu updatovať nezávisle na sebe. Táto funkčnosť je určená pre rýchlejšiu prácu s veľkými modelmi, kedy updatovanie celého modelu po každej zmene zbytočne zdržuje. V tomto videu si ukážeme základnú prácu na jednoduchom príklade.

Dynamické meranie polomeru a hrúbky

Autor: CAD

Dynamické meranie polomeru, pomocou nástroja Geometric Properties, je pomerne často používaná funkčnosť. Menej používané a menej známe je dynamické meranie hrúbky telesa. NX na to nemá samostatný nástroj, ale umožňuje robiť takéto meranie funkciou MEASURE.