Skip to main content

Poradie komponentov v zostave

Autor: 16. marca 2021CAD

Pri veľkých zostavách je častou požiadavkou možnosť vlastného usporiadania komponentov v Assembly Navigator. Poradie je možné veľmi jednoducho zmeniť, častým problém je, že ak upravíte poradie v zostave, ktorú vložíte do vyššej zostavy, nemusí byť rovnaké, ako ste ho urobili. V tomto videu si ukážeme, ako zabezpečiť, aby aj poradie komponentov v podzostave bolo rovnaké ako ste ho nastavili.