Skip to main content
Kategória

NX – Tipy a triky

NX CAM stĺpce navigátora operácií

Autor: CAM

Užívateľské rozhranie nepochybne zohráva dôležitú úlohu pri každodennom používaní softvéru. Preto je veľmi užitočné, ak si ho môžeme prispôsobiť podľa vlastných predstáv, a zvýšiť tak aj efektivitu jeho používania.
Ukážeme si, ako si navoliť vlastné rozloženie stĺpcov pre operačný navigátor v prostredí NX obrábania.

NX CAM nástrojová databáza

Autor: CAM

Od verzií NX2306 je dostupná nová možnosť spravovania databázy nástrojov (tzv. „Cloud Tool Manager“), ktorá je atraktívnym vylepšením existujúceho princípu.
Táto vylepšená správa funguje aj s aktuálnou alebo importovanou databázou zo staršej verzie NX, kde je potrebné iba importovať zostavy nástrojov.
Rozdiel je tak v tom, že pôvodný záznam o celom nástroji je rozdelený na záznam o „zostave“ nástroja, ktorá sa skladá z telesa nástroja (napr. frézy alebo vrtáka) a zvoleného držiaka.
Preto vznikol aj ďalší databázový súbor „assembly_database.dat“, v ktorom sú tieto záznamy uložené.
A okrem toho pribudla možnosť priameho online napojenia na databázy výrobcov nástrojov.

Vylepšenie funkcie Bridge Surface

Autor: CAD

V tomto videu vám predstavíme drobné vylepšenie funkcie Bridge Surface, ktorá slúži na vytvorenie prechodovej plochy. V starších verziách NX bolo možné prechodovú plochu vytvárať len z hrán, teda muselo sa vychádzať z nejakého telesa. Teraz môžeme pri tvorbe prechodovej plochy použiť aj krivku, napr. zo skice.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Výber podobných plôch

Autor: CAM

Ak si chceme uľahčiť výber geometrie, môžeme na to použiť aj funkciu „select similar faces“, ktorá vyhľadáva identické vybrané útvary na opracovanej súčiastke alebo aj v zostave.
Jej použitie je vhodné na rýchly výber dier, ale aj na opakujúce sa drážky či komplexné tvarové plochy.

NX CAM dokumentácia

Autor: CAM

Sprievodná dokumentácia ku NC programu je určite veľmi nápomocná vec, a v tomto tipe si ukážeme ako si ju pripraviť.
Pre tento typ dokumentácie je ale potrebná aj CAD časť NX-ka, a tak nemusí byť vhodná pre každého.
Samotnú dokumentáciu je možné čiastočne si prispôsobovať ako napríklad pridať si vlastné „logo“, alebo preložiť do vlastného jazyka.

Riadenie polohy komponentov podzostáv z úrovne vyššej zostavy

Autor: CAD

V prípade, že máte viac výskytov nejakej podzostavy vo svojej zostave, a potrebujete riadiť polohu komponentov pre každú kópiu samostatne, máte dve možnosti. Prvou je pomocou arrangements (ukážka tu: https://youtu.be/lHM3WkPnll8). Tá však vyžaduje pevne nastavené možné pozície jednotlivých komponentov. Ak potrebujete možnosť voľne meniť polohu komponentu z úrovne vyššej zostavy, lepšou voľbou je Override Position. V tomto krátkom tipe si ukážeme, ako sa používa.