Skip to main content
Všetky články od

Tomáš Majerník

Vylepšené 3D adaptívne hrubovanie

Autor: CAM

Predstavujeme vám prepracovanú operáciu „3D Adaptive Roughing“, ktorá nahrádza staršiu operáciu “Adaptive Milling”. Operácia využíva vylepšený algoritmus, a okrem rýchlejšieho výpočtu prináša viacero vylepšení.

* Odporúčame zapnúť titulky k videu

Podfrézovanie steny – ZLevel Undercut

Autor: CAM

Frézovať podrezanú stenu bolo doteraz možné len pomocou 3-osých operácií, kde je potrebné nastavovať projekciu a používať pomocné geometrie. Nová operácia ZLevel Undercut to umožňuje len jednoduchým výberom steny, podobne ako v klasickej ZLevel operácii.

Automatická tvorba držiaka nástroja z 3D modelu

Autor: CAM
Mať presne namodelovaný držiak nástroja je dôležité pre kontrolu kolízií a pre presnú simuláciu. Prax je však taká, že výrobcovia neponúkajú tabuľky, odkiaľ je možné priemery a dĺžky jednotlivých častí držiaka odpísať, ale je potrebné držiak prácne zmerať a rozmery zapísať do tabuľky v NX CAM. Viac

Použitie úpinky na obmedzenie frézovania

Autor: CAM

Niekedy potrebujeme kvôli upínaniu rozdeliť frézovanie na dva programy podľa toho, na ktorej strane sú úpinky. Vo všeobecnosti môžeme na obmedzenie oblasti frézovania použiť obmedzenie plochou, hranicou (krivkami), alebo použitím úpinky. Vo videu si ukážeme ako vytvoriť jednoduchú virtuálnu úpinku na prekrytie oblasti, ktorú chceme vynechať.

Ako na efektívne opracovanie zvarencov v NX CAM

Autor: CAM

Zvárané diely sú často v step formáte, majú štruktúru zostavy, niekoľko telies a komplexný tvar polotovaru. Ich opracovanie je zvyčajne jednoduché na tvorbu operácií, ale komplikovanejšie na správne nastavenie nulových bodov a polotovarov. Vo videu si ukážeme efektívny postup od nastavenia polotovaru po tvorbu NC programu a dokumentácie. Vo videu tiež nájdete ukážku automatickej tvorby obrábania dier podľa farby a parametrov.