Skip to main content

Použitie úpinky na obmedzenie frézovania

Autor: 18. marca 2020CAM

Niekedy potrebujeme kvôli upínaniu rozdeliť frézovanie na dva programy podľa toho, na ktorej strane sú úpinky. Vo všeobecnosti môžeme na obmedzenie oblasti frézovania použiť obmedzenie plochou, hranicou (krivkami), alebo použitím úpinky. Vo videu si ukážeme ako vytvoriť jednoduchú virtuálnu úpinku na prekrytie oblasti, ktorú chceme vynechať.