Kategória

CAM

Výpomoc nakláňaním

Autor: CAM

Pri opracovávaní súčiastok väčších rozmerov nie je nič neobvyklé, keď vyloženie nástroja nepostačuje na opracovanie celej hĺbky súčiastky.
Ak to ale okolnosti dovoľujú (stroj, priestor v súčiastke a pod.), tak si vieme pomôcť aj nakláňaním nástroja, aby sme skrátili výrobný čas.
V tomto videu si ukážeme ako aplikovať nakláňanie osi nástroja pre hrubovaciu operáciu.

Opracovanie podrezania

Autor: CAM

Niekedy aj jednoduché úkony môžu spôsobiť komplikácie, ak nevieme ako sa s nimi vysporiadať.
Preto si v tomto tipe ukážeme ako na opracovanie “podrezaných” oblastí, ktoré sú pre niektoré typy operácií tabu.

Použitie “Journalu” na zmenu názvu operácií

Autor: CAM

Počas tvorby programov vzniká čoraz viac operácií, a niekedy môže byť komplikované sa v nich vyznať.
Aby to bolo prehľadnejšie, tak si ich začneme premenovávať, čo v prípade veľkého množstva môže byť frustrujúce.
Pre uľahčenie takéhoto premenovávania si ukážeme ako sa dajú využiť šikovne pripravené “Journali”, ktoré buď nahrádzajú určitú časť názvu, alebo dopĺňajú jeho začiatok či koniec.
Konkrétne “Journali” si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:
https://www.dropbox.com/s/mcqyudz0nhsy5ts/Journali_na_zmenu_nazvu_operacii.zip?dl=0

Použitie úpinky na obmedzenie frézovania

Autor: CAM

Niekedy potrebujeme kvôli upínaniu rozdeliť frézovanie na dva programy podľa toho, na ktorej strane sú úpinky. Vo všeobecnosti môžeme na obmedzenie oblasti frézovania použiť obmedzenie plochou, hranicou (krivkami), alebo použitím úpinky. Vo videu si ukážeme ako vytvoriť jednoduchú virtuálnu úpinku na prekrytie oblasti, ktorú chceme vynechať.

Ako na efektívne opracovanie zvarencov v NX CAM

Autor: CAM

Zvárané diely sú často v step formáte, majú štruktúru zostavy, niekoľko telies a komplexný tvar polotovaru. Ich opracovanie je zvyčajne jednoduché na tvorbu operácií, ale komplikovanejšie na správne nastavenie nulových bodov a polotovarov. Vo videu si ukážeme efektívny postup od nastavenia polotovaru po tvorbu NC programu a dokumentácie. Vo videu tiež nájdete ukážku automatickej tvorby obrábania dier podľa farby a parametrov.

Dokončovanie po krivkách

Autor: CAM

Na dokončovanie tvarových plôch sa dá vymyslieť množstvo stratégií, ktoré by spĺňali dané požiadavky na kvalitu povrchu.
A tak je tento tip venovaný ukážke ako sa dajú nadefinovať za pomoci riadiacich kriviek z geometrie.

Prenos rozpracovaného polotovaru medzi polohami

Autor: CAM

Vo väčšine prípadov stačí obrábanie jedného obrobku z viacerých strán. Čo však v prípade, keď potrebujeme súčiastku umiestniť na rôzne miesta tak, aby mala načítaný správny polotovar po obrobení v prvej polohe?
Vo videu si ukážeme možnosti práce s rozpracovaným polotovarom (IPW), a ako ho prenášať medzi jednotlivými polohami.

Riadenie viacstupňového nástroja

Autor: CAM

Pri výrobe stupňovitých dier stupňovitým vrtákom vzniká potreba riadiť dráhy stroja na jednotlivé stupne nástroja, ako aj pre tieto jednotlivé stupne voliť odlišné rezné parametre. Ako sa s touto úlohou vysporiadať si ukážeme formou tohto video tipu/triku.