Skip to main content
Kategória

CAM

NX CAM stĺpce navigátora operácií

Autor: CAM

Užívateľské rozhranie nepochybne zohráva dôležitú úlohu pri každodennom používaní softvéru. Preto je veľmi užitočné, ak si ho môžeme prispôsobiť podľa vlastných predstáv, a zvýšiť tak aj efektivitu jeho používania.
Ukážeme si, ako si navoliť vlastné rozloženie stĺpcov pre operačný navigátor v prostredí NX obrábania.

NX CAM nástrojová databáza

Autor: CAM

Od verzií NX2306 je dostupná nová možnosť spravovania databázy nástrojov (tzv. „Cloud Tool Manager“), ktorá je atraktívnym vylepšením existujúceho princípu.
Táto vylepšená správa funguje aj s aktuálnou alebo importovanou databázou zo staršej verzie NX, kde je potrebné iba importovať zostavy nástrojov.
Rozdiel je tak v tom, že pôvodný záznam o celom nástroji je rozdelený na záznam o „zostave“ nástroja, ktorá sa skladá z telesa nástroja (napr. frézy alebo vrtáka) a zvoleného držiaka.
Preto vznikol aj ďalší databázový súbor „assembly_database.dat“, v ktorom sú tieto záznamy uložené.
A okrem toho pribudla možnosť priameho online napojenia na databázy výrobcov nástrojov.

Výber podobných plôch

Autor: CAM

Ak si chceme uľahčiť výber geometrie, môžeme na to použiť aj funkciu „select similar faces“, ktorá vyhľadáva identické vybrané útvary na opracovanej súčiastke alebo aj v zostave.
Jej použitie je vhodné na rýchly výber dier, ale aj na opakujúce sa drážky či komplexné tvarové plochy.

NX CAM dokumentácia

Autor: CAM

Sprievodná dokumentácia ku NC programu je určite veľmi nápomocná vec, a v tomto tipe si ukážeme ako si ju pripraviť.
Pre tento typ dokumentácie je ale potrebná aj CAD časť NX-ka, a tak nemusí byť vhodná pre každého.
Samotnú dokumentáciu je možné čiastočne si prispôsobovať ako napríklad pridať si vlastné „logo“, alebo preložiť do vlastného jazyka.

Vylepšené 3D adaptívne hrubovanie

Autor: CAM

Predstavujeme vám prepracovanú operáciu „3D Adaptive Roughing“, ktorá nahrádza staršiu operáciu “Adaptive Milling”. Operácia využíva vylepšený algoritmus, a okrem rýchlejšieho výpočtu prináša viacero vylepšení.

* Odporúčame zapnúť titulky k videu

Sústruženie závitov

Autor: CAM

Príchodom verzie NX2206 sa stáva príprava sústruženia závitov omnoho jednoduchšia.
Pribudli možnosti na prevzatie údajov o závite z modelu, alebo výberu z tabuľky, kde samostatne ponúkne najbližší rozmer ku zvolenej valcovej ploche.
Okrem toho pribudla aj možnosť použitia stratégie odoberania triesky.

Podfrézovanie steny – ZLevel Undercut

Autor: CAM

Frézovať podrezanú stenu bolo doteraz možné len pomocou 3-osých operácií, kde je potrebné nastavovať projekciu a používať pomocné geometrie. Nová operácia ZLevel Undercut to umožňuje len jednoduchým výberom steny, podobne ako v klasickej ZLevel operácii.

Rozsiahlejšia dokumentácia

Autor: CAM

Ak potrebujete ku svojim programom pridať viac sprievodných informácií ako len samotný NC-kód, tak sústreďte vašu pozornosť na pripravený tip a trik.
Je v ňom ukázané ako sa dá pripraviť rozsiahlejšia sprievodná dokumentácia ku pripraveným programom.
Jej obsahom môžu byť rôzne informácie, ako poloha upnutia, zoznam nástrojov, náhľad nástrojov, pripomienka ku kontrole, prípadne uvedený hypertextový odkaz na rozsiahlejšie informácie nachádzajúce sa na internete.

Automatická tvorba držiaka nástroja z 3D modelu

Autor: CAM
Mať presne namodelovaný držiak nástroja je dôležité pre kontrolu kolízií a pre presnú simuláciu. Prax je však taká, že výrobcovia neponúkajú tabuľky, odkiaľ je možné priemery a dĺžky jednotlivých častí držiaka odpísať, ale je potrebné držiak prácne zmerať a rozmery zapísať do tabuľky v NX CAM. Viac