Skip to main content

NX CAM nástrojová databáza

Autor: 13. mája 2024CAM

Od verzií NX2306 je dostupná nová možnosť spravovania databázy nástrojov (tzv. „Cloud Tool Manager“), ktorá je atraktívnym vylepšením existujúceho princípu.
Táto vylepšená správa funguje aj s aktuálnou alebo importovanou databázou zo staršej verzie NX, kde je potrebné iba importovať zostavy nástrojov.
Rozdiel je tak v tom, že pôvodný záznam o celom nástroji je rozdelený na záznam o „zostave“ nástroja, ktorá sa skladá z telesa nástroja (napr. frézy alebo vrtáka) a zvoleného držiaka.
Preto vznikol aj ďalší databázový súbor „assembly_database.dat“, v ktorom sú tieto záznamy uložené.
A okrem toho pribudla možnosť priameho online napojenia na databázy výrobcov nástrojov.