Skip to main content

Podfrézovanie steny – ZLevel Undercut

Autor: 21. januára 2022CAM

Frézovať podrezanú stenu bolo doteraz možné len pomocou 3-osých operácií, kde je potrebné nastavovať projekciu a používať pomocné geometrie. Nová operácia ZLevel Undercut to umožňuje len jednoduchým výberom steny, podobne ako v klasickej ZLevel operácii.