Skip to main content

Automatická tvorba držiaka nástroja z 3D modelu

Autor: 13. augusta 2021CAM

Mať presne namodelovaný držiak nástroja je dôležité pre kontrolu kolízií a pre presnú simuláciu. Prax je však taká, že výrobcovia neponúkajú tabuľky, odkiaľ je možné priemery a dĺžky jednotlivých častí držiaka odpísať, ale je potrebné držiak prácne zmerať a rozmery zapísať do tabuľky v NX CAM. Veľa výrobcov však ponúka voľne dostupné 3D modely svojich držiakov, a vďaka novej funkcii v NX (od verzie 1980) je možné parametre automaticky extrahovať podľa 3D modelu. Vo videu si ukážeme ako na to.