Skip to main content

Základný postup obrábania zváraných dielov v Solid Edge CAM Pro /1. časť/

Pripravili sme pre vás sériu troch videí, kde uvidíte kompletný postup tvorby základného obrábania zameraný na zvárané diely.

V 1. časti nájdete:

  • založenie CAM zo šablóny
  • príprava polotovaru pre zvarenec
  • nastavenie nulového bodu

* Odporúčame zapnúť titulky k videu