Skip to main content
Kategória

NX – Tipy a triky

Rozsiahlejšia dokumentácia

Autor: CAM

Ak potrebujete ku svojim programom pridať viac sprievodných informácií ako len samotný NC-kód, tak sústreďte vašu pozornosť na pripravený tip a trik.
Je v ňom ukázané ako sa dá pripraviť rozsiahlejšia sprievodná dokumentácia ku pripraveným programom.
Jej obsahom môžu byť rôzne informácie, ako poloha upnutia, zoznam nástrojov, náhľad nástrojov, pripomienka ku kontrole, prípadne uvedený hypertextový odkaz na rozsiahlejšie informácie nachádzajúce sa na internete.

Porovnávanie geometrie

Autor: CAD

Pôvodný nástroj Model Compare, ktorý slúžil na porovnávanie geometrie dvoch dielcov, bol nahradený novým nástrojom Compare Body. Okrem zmeny názvu bol prerobený aj dialóg a pribudli nové možnosti.

Automatická tvorba držiaka nástroja z 3D modelu

Autor: CAM
Mať presne namodelovaný držiak nástroja je dôležité pre kontrolu kolízií a pre presnú simuláciu. Prax je však taká, že výrobcovia neponúkajú tabuľky, odkiaľ je možné priemery a dĺžky jednotlivých častí držiaka odpísať, ale je potrebné držiak prácne zmerať a rozmery zapísať do tabuľky v NX CAM. Viac

Tvorba zjednodušeného variantu zostavy

Autor: CAD

Od NX1953 bol prepracovaný dialóg pre zjednodušovanie zostáv. Nástroj je výrazne jednoduchší na použitie, zjednodušený variant vytvorí rýchlejšie a má aj lepšie možnosti úpravy parametrov zjednodušovania.

Rýchlejšie otváranie veľkých zostáv

Autor: CAD

Od verzie NX1872 obsahuje NX možnosť otvárať zostavy v režime „Minimally Load“, ktorá zabezpečí výrazne rýchlejšie otváranie zostáv, ako staršie metódy zjednodušeného otvárania (napríklad Lightweight Display). Aby sa komponenty otvorili ako „Minimally Load“, musia byť uložené vo verzii NX9 a novšej. V tomto tipe si ukážeme, ako hromadne uložiť komponenty zostavy do vyššej verzie bez toho, aby sme ich museli jednotlivo otvárať.
Použijeme utilitu part_utility s prepínačmi „part_utility -managed_mode=no -y -regen_lw -d <adresár s komponentami>“. Popis prepínačov nájdete v helpe k NX alebo v tomto videu.

Poradie komponentov v zostave

Autor: CAD

Pri veľkých zostavách je častou požiadavkou možnosť vlastného usporiadania komponentov v Assembly Navigator. Poradie je možné veľmi jednoducho zmeniť, častým problém je, že ak upravíte poradie v zostave, ktorú vložíte do vyššej zostavy, nemusí byť rovnaké, ako ste ho urobili. V tomto videu si ukážeme, ako zabezpečiť, aby aj poradie komponentov v podzostave bolo rovnaké ako ste ho nastavili.