Skip to main content

Rozvin plochy a nabalenie skice na všeobecnú plochu

Autor: 19. novembra 2021CAD

Ak potrebujete robiť rozvin všeobecných plôch, alebo nabaliť geometriu na všeobecné plochy, veľmi vhodným a jednoduchým nástrojom je Flattening and Forming. V tomto rýchlom videu si ukážeme jeho základné použitie.