Skip to main content
Kategória

NX – Tipy a triky

Design Groups – jednoduchšia práca s veľkými modelmi

Autor: CAD

Od verzie NX1899 je možné deliť model na časti, ktoré sa môžu updatovať nezávisle na sebe. Táto funkčnosť je určená pre rýchlejšiu prácu s veľkými modelmi, kedy updatovanie celého modelu po každej zmene zbytočne zdržuje. V tomto videu si ukážeme základnú prácu na jednoduchom príklade.

Dynamické meranie polomeru a hrúbky

Autor: CAD

Dynamické meranie polomeru, pomocou nástroja Geometric Properties, je pomerne často používaná funkčnosť. Menej používané a menej známe je dynamické meranie hrúbky telesa. NX na to nemá samostatný nástroj, ale umožňuje robiť takéto meranie funkciou MEASURE.

Zaťaženie teplom v lineárnej statike

Autor: CAE

V tomto videu môžete vidieť nastavenie zaťaženia od teploty v riešení lineárnej statiky tak v Simcenter 3D (NX) ako aj vo FEMAPe. Ide o prípad, keď chceme simulovať účinok teplotnej rozťažnosti modelu.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Automatické váženie zostáv

Autor: CAD

V NX sa automatický výpis hmotnosti zostáv tvorí iným spôsobom ako hmotnosť komponentov. Situáciu komplikuje najmä to, že v NX môže jeden komponent obsahovať viac telies, a každý môže mať iný materiál. Potom je na rozhodnutí užívateľa, či sa má do výslednej hmotnosti zostavy započítať hmotnosť iba jedného z telies alebo všetkých. Automatický výpis hmotnosti zostáv, ktorý je ukázaný v tomto videu vyžaduje licenciu Advanced Assemblies. Bez tejto licencie má užívateľ stále možnosť manuálne zisťovať výslednú hmotnosť, ktorá je tiež ukázaná v tomto videu.

Výpomoc nakláňaním

Autor: CAM

Pri opracovávaní súčiastok väčších rozmerov nie je nič neobvyklé, keď vyloženie nástroja nepostačuje na opracovanie celej hĺbky súčiastky.
Ak to ale okolnosti dovoľujú (stroj, priestor v súčiastke a pod.), tak si vieme pomôcť aj nakláňaním nástroja, aby sme skrátili výrobný čas.
V tomto videu si ukážeme ako aplikovať nakláňanie osi nástroja pre hrubovaciu operáciu.

Export zostavy z Teamcentra

Autor: CAD

Občas sa stane, že je potrebné exportovať dáta uložené v Teamcentri na disk. Postup nie je zložitý, podobá sa postupu pri klonovaní zostáv, ale môže sa stať, že nie je úplne intuitívny. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako urobiť základný export.

Zobrazenie ťažiska

Autor: CAD

Od NX12 sa zmenil spôsob merania geometrie a aj vytváranie symbolu ťažiska meraných telies. V tomto krátkom videu si ukážeme ako je možné zobraziť symbol ťažiska v novších verziách NX.

Opracovanie podrezania

Autor: CAM

Niekedy aj jednoduché úkony môžu spôsobiť komplikácie, ak nevieme ako sa s nimi vysporiadať.
Preto si v tomto tipe ukážeme ako na opracovanie „podrezaných“ oblastí, ktoré sú pre niektoré typy operácií tabu.

Otvorenie a porovnanie dvoch revízií toho istého komponentu

Autor: CAD

Pomerne bežne sa stáva, že potrebujeme porovnať dve revízie toho istého komponentu. Pokiaľ nemáte príslušnú licenciu v Teamcenter, ktorá umožní takéto porovnanie priamo v PDM systéme, môžete porovnanie urobiť v NX. Štandardne vám ale NX neumožní mať súčasne otvorené rôzne revízie rovnakého komponentu. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako zmeniť toto správanie.