Skip to main content

Zaťaženie teplom v lineárnej statike

Autor: 18. novembra 2020CAE

V tomto videu môžete vidieť nastavenie zaťaženia od teploty v riešení lineárnej statiky tak v Simcenter 3D (NX) ako aj vo FEMAPe. Ide o prípad, keď chceme simulovať účinok teplotnej rozťažnosti modelu.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu