Skip to main content

Uvoľnenie rotácie nosníkového prvku v Simcenter 3D

Autor: 8. marca 2021CAE

Výpočtový model, ktorý kombinuje nosníkové prvky (BEAM) ako čapy a tuhé prvky (RBE2) spájajúce nosníky s ostatným modelom, často vzíde požiadavka uvoľniť rotáciu nosníkového prvku, a tak simulovať ložiskové uloženie. Toto video ukazuje jednoduchý výpočet páky, ktorá pozostáva z votknutej tyče a ramena. Sieť modelu tvorí 2D sieť ramena, nosníkový prvok, a sú použité tiež tuhý prvok RBE2 a pružinový element CBUSH. Ako alternatíva k uvoľneniu rotácie nosníkového prvku je tiež ukázaná možnosť definovať manuálnu väzbu (Manual Coupling).

*odporúčame zapnúť zvuk k videu