Lineárny vzper v NX

Autor: 24. marca 2020 CAE

V tomto videu môžete vidieť riešenie lineárnej vzpernej analýzy v prostredí NX.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu