Skip to main content

Dynamické meranie polomeru a hrúbky

Autor: 10. decembra 2020CAD

Dynamické meranie polomeru, pomocou nástroja Geometric Properties, je pomerne často používaná funkčnosť. Menej používané a menej známe je dynamické meranie hrúbky telesa. NX na to nemá samostatný nástroj, ale umožňuje robiť takéto meranie funkciou MEASURE.