Skip to main content

Automatické váženie zostáv

Autor: 30. októbra 2020CAD

V NX sa automatický výpis hmotnosti zostáv tvorí iným spôsobom ako hmotnosť komponentov. Situáciu komplikuje najmä to, že v NX môže jeden komponent obsahovať viac telies, a každý môže mať iný materiál. Potom je na rozhodnutí užívateľa, či sa má do výslednej hmotnosti zostavy započítať hmotnosť iba jedného z telies alebo všetkých. Automatický výpis hmotnosti zostáv, ktorý je ukázaný v tomto videu vyžaduje licenciu Advanced Assemblies. Bez tejto licencie má užívateľ stále možnosť manuálne zisťovať výslednú hmotnosť, ktorá je tiež ukázaná v tomto videu.