Skip to main content

Design Groups – jednoduchšia práca s veľkými modelmi

Autor: 29. januára 2021CAD

Od verzie NX1899 je možné deliť model na časti, ktoré sa môžu updatovať nezávisle na sebe. Táto funkčnosť je určená pre rýchlejšiu prácu s veľkými modelmi, kedy updatovanie celého modelu po každej zmene zbytočne zdržuje. V tomto videu si ukážeme základnú prácu na jednoduchom príklade.