Skip to main content

Export zostavy z Teamcentra

Autor: 18. septembra 2020CAD

Občas sa stane, že je potrebné exportovať dáta uložené v Teamcentri na disk. Postup nie je zložitý, podobá sa postupu pri klonovaní zostáv, ale môže sa stať, že nie je úplne intuitívny. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako urobiť základný export.