Skip to main content

Rýchlejšie otváranie veľkých zostáv

Autor: 26. apríla 2021CAD

Od verzie NX1872 obsahuje NX možnosť otvárať zostavy v režime „Minimally Load“, ktorá zabezpečí výrazne rýchlejšie otváranie zostáv, ako staršie metódy zjednodušeného otvárania (napríklad Lightweight Display). Aby sa komponenty otvorili ako „Minimally Load“, musia byť uložené vo verzii NX9 a novšej. V tomto tipe si ukážeme, ako hromadne uložiť komponenty zostavy do vyššej verzie bez toho, aby sme ich museli jednotlivo otvárať.
Použijeme utilitu part_utility s prepínačmi „part_utility -managed_mode=no -y -regen_lw -d <adresár s komponentami>“. Popis prepínačov nájdete v helpe k NX alebo v tomto videu.