Všetky články od

Jozef Ferenčík

Nový spôsob zobrazenia komponentov vo výkrese zostavy v NX11

Autor: | CAD

Ak potrebujete vo výkrese zobraziť rôzne komponenty iným fontom alebo farbou čiar, je možné použiť Render Sets (NX tip: Rôzne tipy čiar pre rozličné komponenty). Ak vám stačí rozdeliť komponenty na dve skupiny, v NX11 je nová možnosť, ktorá umožňuje takéto zobrazenie nadefinovať jednoduchšie ako pomocou Render Sets.

Teamcenter dostupný bez počiatočných investícií

Autor: | Teamcenter – Novinky
S pribúdajúcim množstvom 3D dát si väčšina spoločností stále viac uvedomuje, že na ich správu už nestačí bežná správa súborov, akú poskytuje ich operačný systém. Siemens poskytuje pomerne známe riešenie – Teamcenter, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším riešením na správu dát a procesov vo firmách. Mnohých od jeho nasadenia odrádzajú počiatočné investície do hardvéru, a potreba manažovania a spravovania takéhoto systému. A práve pre firmy, ktoré chcú mať dáta a procesy pod kontrolou, ale majú obavy z implementácie či následného prevádzkovania takéhoto systému, ponúka Siemens prevádzkovanie Teamcentra na cloude. Viac