Skip to main content

Model riadený atribútmi

Autor: 28. februára 202017 apríla, 2020CAD

Ukážka, ako si môžete vytvoriť model, ktorého rozmery budú riadené atribútmi. Táto metóda je vhodná v prípade, že máte viac variantov jedného modelu, a varianty chcete prepínať jednoduchým výberom príslušného variantu.