Skip to main content

2019 Simcenter Conference

Tohtoročná konferencia Siemens Digital Industries Software 2019 Simcenter Conference sa uskutoční 2. až 4. decembra v Amsterdame.

Táto konferencia je významnou udalosťou pre celé portfólio riešení Siemens pre testovanie, simulácie a vývoj. Hlavnou témou je prínos simulácií a testovania k dosiahnutiu Digitálneho dvojčaťa (Digital Twin) pri vývoji pre produkt v celom svojom životnom cykle.

Program konferencie je rozdelený do niekoľkých paralelných sekcií s množstvom príspevkov pokrývajúcich portfólio Simcenter simulácií a testovania – Simcenter 3D, LMS, CD-Adapco, Tass, Mentor a iné.

Viac informácií a prihlásenie