Skip to main content

Simcenter FEMAP 2019.1

Autor: 10. júna 2019Femap – Novinky

Radi dávame do pozornosti vydanie novej verzie Simcenter FEMAP 2019.1. Odteraz je vydávanie novej verzie FEMAP plánované dvakrát ročne – toto je prvé tohtoročné vydanie.

Pomenovanie Simcenter FEMAP, podobne ako v prípade Simcenter Nastran, označuje príslušnosť programu do komplexného portfólia Simcenter, pod ktorým Siemens PLM vedie všetky simulačné nástroje a služby.

Toto posledné vydanie obsahuje množstvo vylepšení, ktoré zvyšujú produktivitu procesu simulácií. Pri vytváraní výpočtového modelu je k dispozícii vylepšenie výberu zobrazených entít a úpravy geometrie (delenie). Novou funkčnosťou pri sieťovaní je automatické generovanie pyramídových prvkov, ako prechod medzi hexa- a tetra- sieťou, a možnosť vyťahovať čiarové prvky do plošných, plošné do objemových ťahaním po krivkách prvkov, čo umožňuje vytvárať tvarovanú mapovú sieť. Aktualizácia sa týka tiež integrácií riešičov pre Nastran, Ansys a Abaqus. Post proces prináša nové spôsoby výberu výsledkov.

Podobne ako v posledných verziách, užívatelia s licenciou na USB (dongle) si musia aktualizovať kódy licencie. Tí, ktorí majú sieťovú licenciu a používajú FLEXlm, musia aktualizovať licenčný server a vyžiadať novú licenciu.

Viac informácií nájdete na stránkach Siemens PLM Comnunity