Skip to main content

Čo má spoločné Simcenter a Teamcenter

Autor: 20. decembra 20167 augusta, 2018Femap – Novinky

Čo má spoločné Simcenter a Teamcenter okrem názvu? Tí, ktorí sa zúčastnili tohtoročného PLM Fóra 2016 sa už mohli dozvedieť, čo sa skrýva pod týmto novým názvom.

Spoločnosť Siemens PLM v poslednom čase veľa investuje do oblasti simulácií. Takmer každý rok sa objaví správa o nejakej novej akvizícii. Tie najčerstvejšie informácie uvádzajú kúpu firmy Mentor Graphics, posledne CD-adapco a predovšetkým známe LMS. Netreba zabúdať na zdedené nástroje – asi najznámejší NX Nastran. Siemens PLM má teda nástrojov pre simulácie viac ako je zvykom pre jednu firmu. Preto, aby bolo možné tieto nástroje komunikovať navonok jednotne, prišiel Siemens PLM s novou obchodnou značkou Simcenter. Simcenter však nie je len označenie množiny produktov, ale predovšetkým reflektuje trend prediktívnych analýz (Predictive Engineering Analytics). Prediktívne analyzovanie odzrkadľuje skutočnosť, že produkty ako systémy sú teraz výrazne komplexnejšie, a je potrebné pri výpočtoch postupovať viac z nadhľadu (holisticky), nestačí riešiť iba špecifickú časť zariadenia, pretože všetko so všetkým súvisí. Významnú časť Simcentra, ako portfólia riešení určených pre simulácie, tvoria inžinierske služby spoločnosti LMS (testovanie, meranie, špeciálne simulácie atď.).

V súvislosti s touto novou obchodnou značkou sa zákazníci budú stretávať s pojmom Simcenter 3D, čo je vlastne prvým konkrétnym produktom z portfólia Simcenter. Vychádza z pôvodného simulačného nástroja NX CAE, a je obohatený o nové funkčnosti ako napr. simulácie akustiky, nové riešiče od LMS, atď.  Simcenter 3D je teda moderné prostredie pre simulácie, ktoré umožňuje výpočty z viacerých oblastí (multi-discipline), a kombinuje prvotriednu tvorbu výpočtových modelov s riešením pevnosti, kompozitov, akustiky, tepla, prúdenia, kinematiky (pohybu) a optimalizácie v jednotnom prostredí – na platforme NX.

Aj keď poväčšine zákazník preferuje používanie NX pre CAD aj CAE súčasne (balíky kombinujúce CAD, CAE, CAM a pod.), Simcenter 3D nevyžaduje nevyhnutne NX CAD, a preto je možné ho používať ako samostatný CAE nástroj. Zámerom tohto je tiež ošetriť nie celkom objektívne ponímanie, že NX CAE, po novom Simcenter 3D, je len niečo čo vychádza z CADu NX, a je tak len obyčajným (základným, alebo pomocným) nástrojom pre výpočty. Simcenter 3D by sme mohli zhrnúť do týchto štyroch silných stránok:

  • pevný geometrický základ a synchrónna technológia
  • multidisciplinárne simulácie na jednotnej platforme (NX)
  • sila prepojenia 1D a 3D simulácií
  • správa aj výpočtových dát v najrozšírenejšom PLM systéme Teamcenter

Ako teda odpovedať na úvodnú otázku? Napríklad básnicky: „všetko čo je zo Simcentra, uložím si do Teamcentra“