Skip to main content

Femap – nová verzia 11.3

Autor: 13. júna 20167 augusta, 2018Femap – Novinky

Nová verzia Femapu je k dispozícii. Ponúka vylepšenia vo všetkých aspektoch simulačného procesu od prípravy modelu, sieťovania, riešenia až po vyhodnotenie. Ako sa k novej verzii vyjadril George Laird: „Je to prepracovaná verzia. Ako dobre vybrúsený nôž.“ Čo sa prípravy modelu týka, rýchlejšie nastavenie kontaktov ponúka connection manager. Vylepšenia vizualizácie predstavuje nová lišta pre zobrazenie a skrytie vyberaných entít, ďalej je možné vizualizovať efektom prechádzania cez model, a tiež manipulácia s modelom je teraz jednoduchšia.

Sleduj video k vylepšeniu vizualizácie a manipulácie:

Sleduj video k vylepšeniu prípravy modelu:

Pre sieťovanie je k dispozícii nový nástroj max quads, ktorý minimalizuje vytváranie trojuholníkov plošnej siete. Ďalej je možné sieť interaktívne zjemňovať a zhusťovať. Kvalitnejšiu sieť je teraz možné dosiahnuť aj na vysoko krivých plochách.

Sleduj video k vylepšeniu sieťovania:

Okrem mnohých drobných vylepšení pre riešenie výpočtu treba spomenúť podporu pre pripojenie k Abaqus ODB súborom, ekvivalenty prvku CBUSH pre Abaqus a ANSYS a Nastran.

Sleduj video k vylepšeniu riešenia:

Post proces je vylepšený zjednodušeným a rozšírenými možnosťami doplneným zobrazovaním vektorov a tenzorov, pričom transformovanie výsledkov do iného súradného systému prebieha priamo.

Sleduj video k vylepšeniu post procesu:

Vylepšenia sa týkajú aj spracovania grafiky, doplnením ďalších symbolov a značiek typom, ktoré umožňujú zrýchlenú odozvu na obrazovke.

Viac o novej verzii môžete nájsť na stránke Femap 11.3 alebo z materiálov Femap 11.3 Fact Sheet.