Skip to main content

Kedy je lepší Femap a kedy NX CAE?

Autor: 21. augusta 20184 júna, 2019Femap – Novinky, NX – Novinky

V podstate s obidvoma týmito programami môžeme riešiť výpočty MKP na rovnakej úrovni. Femap je nezávislý, samostatný pre- a post-processor s riešičom. NX CAE je modul NX pre výpočty, je teda plne integrovaný do NX.

V prípade, že firma využíva CAD, CAM v NX, a chce aj CAE, výhodné je riešenie NX CAE. Úprava geometrie výpočtového modelu priamo v NX, pokročilé možnosti synchrónnej technológie a iné nástroje zásadne zrýchľujú postup prípravy výpočtu a zmeny. Zároveň má firma všetko v jednom programe.

Ak sa však venujeme len výpočtom, dostávame rôzne formáty modelov od rôznych zákazníkov, a potrebujeme pripraviť model aj pre iné riešiče (nerobíme CAD, CAM a pod.), je pre nás výhodnejší „otvorený“ FEMAP. Jedinou nevýhodou oproti NX CAE je neparametrickosť geometrie (FEMAP má množstvo nástrojov pre úpravu geometrie, ale nie je parametrický modelár).