Skip to main content

Vážení priatelia,

sme radi, že sme Vám mohli aj tento rok prostredníctvom online pripojenia priniesť „tradičné stretnutie“ PLM Fórum, ktoré bolo rozdelené do dvoch samostatných častí:

 1. PLM Fórum I – sa konalo 29.6.2021 a bolo určené najmä pre užívateľov a záujemcov o riešenia postavené na Solid Edge CAD, CAE a CAM a Teamcenter,
 2. PLM Fórum II – sa konalo 9.9.2021 a bolo určené najmä pre užívateľov a záujemcov o riešenia postavené na NX CAD, CAM a Teamcenter.

Účelom PLM Fóra je predovšetkým odovzdať vám vždy nové, inšpiratívne, inovatívne informácie a príklady z praxe, ktoré dokážete využiť pri svojej práci. Zároveň máte jedinečnú možnosť dostať odpovede na množstvo vašich otázok.

Stretnutie je určené pre konštruktérov, vývojových pracovníkov, CAM programátorov, vedúcich konštrukčných tímov, technických riaditeľov…

PLM Fórum I – Solid Edge

29.6.2021 (online)

PLM Fórum I bolo zamerané na:

 • predstavenie užitočných noviniek v najnovších verziách produktov
 • prinieslo zákaznícke príbehy a skúsenosti
 • zaoberalo sa aj integráciou týchto riešení vzájomne i do ostatných podnikových systémov
 • vytvorilo dostatočný priestor na vaše otázky

Program stretnutia:

 • Čo nové a užitočné prináša Solid Edge 2021
 • Majte poriadok v dokumentácii jednoducho a hravo. Spolupracujte a distribuujte informácie, dokumentáciu a kusovníky bez väčšieho úsilia.
 • Nebojte sa simulácii v Solid Edge 2021
 • Ako sa nám podarilo – zákaznícky príbeh
 • Konštruktéri neprepisujte ručne žiadne data a spolupracujte priamo s nákupom a – spojte sa priamo s podnikovým informačným systémom
 • Čo nové a užitočné prináša Solid Edge CAM Pro

Pre účastníkov PLM Fóra boli pripravené i rôzne výnimočné ponuky.

PLM Fórum II – NX

9.9.2021 (online)

PLM Fórum II bolo zamerané na:

 • predstavenie užitočných noviniek v najnovších verziách produktov
 • prinesie zákaznícke príbehy a skúsenosti
 • bude sa zaoberať aj integráciou týchto riešení vzájomne i do ostatných podnikových systémov
 • vytvoríme dostatočný priestor na vaše otázky

Program stretnutia:

 • Aké novinky prináša NX1953 a NX1980 (novinky v architektúre NX, hlasové ovládanie NX, nový riešič pre skicár, algoritmické modelovanie – nový spôsob modelovania, tvorba rámových konštrukcií)
 • Novinky v NX CAM
 • Obrábanie dielcov „od A po Z“
 • Majte poriadok v dokumentácii jednoducho a hravo. Spolupracujte a distribuujte informácie, dokumentáciu a kusovníky bez väčšieho úsilia
 • Ako sa nám podarilo – zákaznícky príbeh

Pre účastníkov PLM Fóra boli pripravené i rôzne výnimočné ponuky.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami!