Skip to main content

Femap 11.2 – v ústrety zákazníkom

Autor: 10. apríla 20157 augusta, 2018Femap – Novinky

Od svojho počiatku vychádza vývoj Femapu z požiadaviek zákazníkov. Femap sa tým stal silne užívatelsky orientovaným riešením. Najnovšia verzia nie je výnimkou. Prináša nové a vylepšené nástroje určené pre úpravu geometrie, sieťovania, izvýšenéh o výkonu riešiča.

Analytické štúdie (Analysis Studies) umožňujú lepšie organizovať výsledky, vytvárať skupiny výsledkov rôznych typov výpočtov a spolu ich spracovávať. Práca s väčším množstvom výsledných dát je tak teraz prehľadnejšia. Obálkami výsledkov možno vytvoriť maximá alebo minimá viacerých výsledkov. Funkciou Multiple Contour je možné zobraziť súčasne kontúry tuhých, škrupinových a čiarových prvkov.

Aj keď je zobrazenie vnútorných síl Free Body vo Femape už dlho, jednoduchšie nastavenie a dynamické ovládanie pomocou rezu alebo po krivke modelu dávajú tejto funkčnosti nový rozmer.

Vylepšenia nástrojov pre geometriu teraz umožňujú napr. interaktívne opraviť medzery, ktoré vznikajú vytváraním strednicových plôch (midsurface). Príkazy Solid Slice sú teraz zjednotené, a ponúkajú jednoduchšie ovládanie a väčšiu funkčnosť. Rezanie telies je možné už aj pomocou plôch alebo kriviek.

Viď video na Youtube

Nastavovanie kontaktov komplexnejších modelov teraz uľahčuje Contact Manager, ktorý formou tabuľky umožňuje nastavovať vlastnosti jednotlivých kontaktných párov, a interaktívne ich vizuálne odlíšiť.

Sieťovanie objemovými prvkami ponúka nastaviť počet prvkov po hrúbke. Podobne je možné riadiť rozdelenie prvkov po hrane (Edge Split). Editácia tuhých prvkov je teraz ľahšia, keďže sa dá priamo definovať pripojenie prvku k uzlom. Kvalitu siete je možné kontrolovať aj kritériami NX Nastranu skôr, než sa spustí riešenie úlohy.

Nová verzia obsahuje ešte mnoho iných vylepšení týkajúcich sa výstupov grafov (Charting), rýchle prichytávanie (Smart Snap), škrupinové prvky premenlivej hrúbky, výkonnejšej grafiky atď.