Skip to main content
Kategória

NX – Novinky

Konštrukcia foriem – môže to ísť rýchlejšie

Autor: NX – Novinky
Aj keď konštrukcia foriem patrí medzi tie zložitejšie oblasti strojárskej výroby, veľkou výhodou je, že postup konštrukcie je možné štandardizovať. Teda v procese návrhu je množstvo krokov, ktoré sa opakujú. Ak necháte, aby softvér tieto rutinné kroky urobil za vás, môžete ušetriť množstvo času, a teda aj peňazí. Poďme sa pozrieť, ako môžete automatizovať tieto kroky v systéme NX. Viac

NX Nastran

Autor: NX – Novinky
Riešič NX Nastran slúži ako „numerický pohon“ všetkých výpočtových programov od spoločnosti Siemens PLM, a to NX CAE, Femap a aj Solid Edge Simulation. Viac

Komplexné riešenie manažmentu kvality

Autor: NX – Novinky
Systém riadenia kvality od spoločnosti Siemens poskytuje jedinečné komplexné riešenie pre firmu. Umožňuje identifikovať, analyzovať, zachytávať a vytvárať kritické miesta kvality, a pracovať s týmito údajmi počas celého životného cyklu výrobku. Pri podpore vášho návrhu,  výroby či produkcie poskytuje manažment kvality cenné informácie o kvalite pre každého, kto ich potrebuje, kedy ich potrebuje, a vo forme zodpovedajúcej jeho požiadavkám. Môžete tak použiť nasnímané informácie z vyrobených kusov pri plánovaní procesu, kde môžu byť vykonané ďalšie optimalizácie. Viac

Vyrábajte lacnejšie vďaka konštrukcii

Autor: NX – Novinky
Asi by sme len veľmi ťažko hľadali strojársku firmu, ktorá by nechcela vyrábať lacnejšie, pri zachovaní alebo zvýšení kvality. Konštrukcia je miesto, kde sa môže veľmi výrazne ovplyvniť cena výroby, a tým aj celého výrobku. Za účelom hľadania takých konštrukčných riešení, ktoré by zjednodušovali výrobu, vznikla metóda konštruovania nazvaná Design for Manufacturability. Viac

Nestrácajte čas hľadaním

Autor: NX – Novinky
„Viem, že podobný model kolega už robil, ale ako ho nazval?“ Možno ste sa už dostali do podobnej situácie, kedy viete, že idete robiť model, ktorý sa podobá na iný, robený v minulosti, len neviete vy, ani váš kolega ako ho nazval. Viac

Aj jednu súčiastku je možné tvoriť tímovo

Autor: NX – Novinky
V súčasnosti sa nájde asi len málo oblastí strojárenskej výroby, v ktorej by sa nezvyšovala komplexnosť a zložitosť výrobkov. Zvyšuje sa tvarová zložitosť, zabudováva sa stále zložitejšia elektronika, zvyšujú sa nároky na presnosť, a konkurenčné prostredie tlačí výrobcov do čo najnižších cien. Väčšina výrobcov CAD systémov sa snaží na tento trend reagovať a prinášať stále nové riešenia, ktoré pokryjú tieto potreby. Zabúda sa však na jednu dôležitú vec, nazývanú multi-system parts. Viac

Analýza zatekania foriem v NX

Autor: NX – Novinky
Keď na konci roku 2012 oznámil Siemens PLM Software spoluprácu s firmou Moldex3D , mnohí nástrojári netrpezlivo čakali, čo z tejto spolupráce vznikne. Moldex3D je totiž lídrom v oblasti simulácií zatekania foriem, a oznámenie o tejto spolupráci sľubovalo významný krok vpred tejto oblasti v systéme NX. Viac