Skip to main content

NX Nastran

Autor: 21. januára 201515 augusta, 2018NX – Novinky

Riešič NX Nastran slúži ako „numerický pohon“ všetkých výpočtových programov od spoločnosti Siemens PLM, a to NX CAE, Femap a aj Solid Edge Simulation.

NX Nastran, podobne ako ostatné nastranovské riešiče, má  svoj pôvod v Nastrane, čo bol prvý komerčný riešič MKP, vydaný v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (doteraz aktívny MSC.Nastran), vyvíjaný pôvodne pre vesmírnu agentúru NASA (z toho je odvodený aj názov NASA STRuctural ANalysis). V roku 2003 z rozhodnutia protimonopolného úradu USA získala zdrojový kód MSC.Nastran 2001 spoločnosť UGS, niekdajšia divízia firmy EDS. Nastranovské nástroje boli najprv pridané k produktu NX, a následne uvedené na trh spoločnosťou Siemens PLM Software pod názvom NX Nastran.

Napätie  v bloku motora

NX Nastran rieši lineárne aj nelineárne pevnostné výpočty MKP, šírenie tepla, dynamiku (vibrácie, odozvy, rotory), optimalizáciu, ako aj akustiku (šírenie hluku) a aeroelasticitu. Zároveň je ideálnym riešením pre výpočty kompozitných štruktúr. Touto komplexnosťou riešenia nachádza uplatnenie takmer vo všetkých odvetviach priemyslu (strojárstvo, doprava, zbrojný, ťažký, zdravotníctvo a užívateľský priemysel). Všetky tieto riešenia dostupné v jednotnom riešiči majú tak výhodu, že vstupné aj výstupné súbory sú rovnakého formátu, dáta sú konzistentné, a dostupné pre všetkých užívateľov CAE v rámci podniku pri minimálnych nárokoch prerábania a transformovania.

Zlepený kontakt (Glue) v NX Nastran umožňuje ľahko spojiť nerovnaké siete so zaručeným plynulým prechodom napätia

Viac sa môžete dočítať na stránke Siemens PLM Software.