Skip to main content

Analýza zatekania foriem v NX

Autor: 17. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Keď na konci roku 2012 oznámil Siemens PLM Software spoluprácu s firmou Moldex3D , mnohí nástrojári netrpezlivo čakali, čo z tejto spolupráce vznikne. Moldex3D je totiž lídrom v oblasti simulácií zatekania foriem, a oznámenie o tejto spolupráci sľubovalo významný krok vpred tejto oblasti v systéme NX.

Výsledok spojenia týchto dvoch firiem je na svete a volá sa NX EasyFill Analysis. Prívlastok „Easy“ je naozaj na mieste, pretože jednoduchšie tvoriť analýzy zatekania formy sa už snáď ani nedá. Poďme sa pozrieť na to, čo tento nástroj ponúka užívateľom.
V prvom rade ide o plne integrovaný modul do prostredia NX. Teda užívateľ sa nemusí prepínať medzi rôznymi aplikáciami, či robiť prevod dát medzi systémami, keď chce robiť analýzu. Na vytvorenie analýzy stačí niekoľko klikov. Užívateľovi stačí vybrať teleso, ktoré chce analyzovať, určiť miesto vtoku (tých môže byť samozrejme aj viac), a po zadaní materiálu a podmienok vstrekovania systém automaticky nasieťuje model, a vypočíta priebeh vstrekovania.

Výsledkom analýzy je niekoľko dôležitých faktorov priebehu vstrekovania, na základe ktorých môže konštruktér optimalizovať svoj návrh ešte pred výrobou prototypu. Samozrejmosťou je dynamická simulácia priebehu vtekania materiálu do dutiny formy so zobrazením celkového času zatekania. Farebne sú odlíšené jednotlivé časti dutiny, podľa toho, v akom čase dôjde k ich zatečeniu.

V prípade, že použijete viac vtokov, systém opäť farebne odlíši jednotlivé časti formy, podľa toho, ktorým vtokom bola táto časť vyplnená.
Veľmi prehľadne sa zobrazí aj úbytok tlaku či teploty vo forme. Užitočnou informáciou bude tiež teplota taveniny v jednotlivých častiach formy, či čas potrebný na chladenie formy pred vybratím výlisku.
Každú z týchto analýz je možné kombinovať so zobrazením miest, kde môžu vznikať vzduchové bubliny, prípadne kde vznikajú zvarové čiary. Teda miesta, kde sa spojí príliš chladný materiál a vznikajú kozmetické chyby.

Viac informácií nájdete v tomto dokumente

Prácu s EasyFill si môžete pozrieť v tomto videu: