Skip to main content

Automatizovaná príprava NC programov

Autor: 19. mája 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Asi každý, kto pripravuje programy pre CNC stroje pozná tú rutinu, keď pri príprave každého nového programu musí definovať všetky potrebné úkony odznova.
Do určitej miery si pritom napomáha kopírovaním určitých častí z iných programov alebo vopred pripravenými šablónami. No, ani tak sa nevyhne viacerým rutinným úkonom, ako napr. výber novej geometrie či zadávanie parametrov. Pri opakovaní takýchto rutinných úkonov niekoľkokrát za deň vás určite napadne otázka: nedalo by sa toto automatizovať?

Odpoveď znie – samozrejme že áno, pričom to nemusí byť až tak zložité ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. V Siemens NX je na to funkčnosť „Feature-Based Machining“, čo by sa voľne dalo chápať ako automatizovaná príprava programov na základe rozpoznaných prvkov (útvarov) z konštrukčného modelu.

Princíp tejto metódy spočíva v rozpoznaní prvkov na modeli súčiastky ako sú diery, dutiny, drážky, alebo aj iné tvarovo definované otvorené či uzavreté oblasti. Zároveň sa ku každému vybranému geometrickému prvku priradí vhodný spôsob opracovania. Napríklad máme súčiastku s dvoma typmi dier. Systém rozpozná tieto dva druhy dier a pripraví pre ne stratégie obrábania. Tie, ktoré sú ku nim nadefinované v databáze, súčasne pridelí k nim aj vhodné nástroje. Pre prvý typ diery to môže byť napríklad iba jednoduchá vŕtaná diera so zrazením, ale druhý typ môže byť väčšia diera, ktorá bola najskôr navŕtaná, predvŕtaná menším vrtákom, potom väčším, a ešte tam je aj valcové zahĺbenie, ktoré je na konci zrazené.

Tieto všetky úkony sa automaticky vygenerujú, a nie je tak potrebný žiaden rutinný zásah užívateľa. Pričom na súčiastke sa môže nachádzať omnoho viac ako dva druhy dier, a tak sa automaticky pripraví množstvo operácií v priebehu niekoľkých sekúnd. Ďalej to nemusí byť iba vŕtanie dier, pre ktoré sa automaticky pripravia programy. Môže sa jednať aj o iné rozpoznané prvky (dutiny, drážky, plochy, …), ktoré sa jednotlivo či opakovane vyskytujú na súčiastkach.

Príklad zadefinovania útvaru na predlohe a použitie na súčiastke:

Predloha

Použitie

Pripravené stratégie môžu byť ešte podmienené aj geometrickými poznámkami PMI, ktoré sú taktiež rozpoznávané z modelu. Napríklad pre dve tvarovo identické dutiny môžu byť vygenerované odlišné stratégie. Jednu dutinu postačí nahrubo opracovať a tú druhú je potrebné ešte dokončovať ďalšou operáciou, nakoľko má definovanú drsnosť povrchu.

Použitie funkcie „Feature-Based Machining“ je bežne dostupné vo väčšine licencií NX CAM, ale na prípravu vlastných stratégií pre vlastné prvky je potrebná dodatočná licencia „NX CAM Feature-Based Machining Author Add-On“ čo predstavuje nejakú tú investíciu. No táto investícia môže byť len malinkým zrniečkom piesku na pieskovisku v porovnaní s tým, koľko časovej úspory môže tento modul priniesť.

Viac informácií alebo náučné video