Skip to main content

NX Advanced Simulation – modelovanie a simulácie MKP (FEM)

Autor: 17. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

NX Advanced Simulation v sebe spája potenciál integrovaného riešiča NX Nastran s multi-CAD prostredím modelovania – pre- a postprocesingu MKP.

Priama editácia geometrie pomocou Synchrónnej technológie a ostatné nástroje umožňujú vytvárať rýchlo aj komplikované výpočtové modely.

NX Advanced Simulation ponúka riešenie pre tri rôzne oblasti výpočtov:

  • statika a dynamika pomocou riešiča NX Nastran
  • simulácie prúdenia CFD s NX Flow
  • tepelné analýzy s NX Thermal

NX Advances Simulation podporuje tiež iné uznávané riešiče ako Abaqus, Ansys, MSC Nastran a LS-Dyna.

NX Advanced Simulation pracuje s moderným a kompletne integrovaným prostredím v NX, čo prináša zjednodušenú a rýchlejšiu prácu na tvorbe modelov MKP. NX Advanced Simulation nevyžaduje NX CAD, a môže byť využívaný ako samostatný nástroj pre/postprocesingu s podporou multi-CAD geometrie. Je veľmi výhodné, ak má užívateľ k dispozícii aj NX CAD, pretože vzniká veľké plus vyplývajúce z priameho dátového prepojenia medzi CAD a CAE. Toto úplné prepojenie nástrojov CAD a CAE je kľúčom k podstatnému zrýchleniu prác na výpočtoch, a dáva programu NX Advanced Simulation vyniknúť spomedzi ostatných pre- a postprocesorov.

NX Advanced Simulation v sebe obsahuje priamu editáciu geometrie Synchrónnou technológiou od SIEMENSu. Výpočtár tak môže rýchlo upravovať geometriu intuitívnym spôsobom (posúvanie plôch, mazanie bezvýznamných prvkov a pod.), ktorý nie je možný v bežných MKP pre- a postprocesoroch, alebo je dostupný len v CAD systémoch. Osobitné plus je v tom, že výpočtár môže takto meniť geometriu z akéhokoľvek CAD systému. NX ponúka tak priame translátory pre CATIA a PRO/E ako aj spracuje akýkoľvek výmenný formát – PARASOLID, JT, STEP, IGES a pod..
Užívateľské úpravy geometrie, siete a okrajových podmienok sú previazané so základným modelom (asociativita). Tým je možné zmeny základnej geometrie rýchlejšie preniesť do výpočtového modelu – sieť sa automaticky updatuje, pokiaľ sa nezmení topológia geometrie, kde sú aplikované okrajové podmienky, tak sa tieto tiež automaticky upravia.

NX Advanced Simulation obsahuje množstvo nástrojov pre tvorbu výpočtových modelov – automatickú alebo ručnú tvorbu siete (3D, 2D, 1D). Vhodnú geometriu je možno sieťovať aj hexahedrálnou sieťou, a na zvyšný obecný tvar prepojiť hraničnou skupinou pyramídových prvkov. Pre nastavenie okrajových podmienok je k dispozícii veľké množstvo nastavení podmienok, tak pre geometriu ako aj sieť, kontakt plocha-na-plochu, väzby a posunutia.

NX Advanced Simulation umožňuje prezentovať výsledky výpočtov v jasnej a intuitívnej forme pre rôzne parametre ako kontúry a tvary deformácie, prerezy nosníkov, vektorové zobrazenie, izoplochy, výsledky v rezoch, prúdnice pre vizualizáciu výsledkov prúdenia, animácie, komplexné dynamické odozvy – rôzne formy grafov, zobrazovanie výsledkov vo viacerých oknách, vyznačenie výsledkov v uzloch, priehľadnosť a pod.