Kategória

NX – Novinky

Knižnica dostupných prostriedkov pre výrobu

Autor: | NX – Novinky
Nestrácajte viac čas hľadaním vhodného nástroja či prípravku potrebného pre výrobu súčiastky na NC stroji v rôznych neohrabaných knižniciach alebo niekoľkých dodávateľských katalógoch. Radšej si ich priamo vyberte z komplexnej knižnice „Manufacturing Resource Library“ (MRL) od spoločnosti Siemens PLM. Viac

Potrebujeme stále výkresy?

Autor: | NX – Novinky
Prakticky od vzniku CAD systémov sa hovorí o tom, že spôsobia koniec používania výkresovej dokumentácie. Viacerí vývojári týchto systémov sa aj z tohto dôvodu zameriavali hlavne na vývoj modelára a CAM modulov, ale tak trochu zanedbávali vývoj modulov na generovanie výkresov. Čoskoro sa však ukázalo, že bez výkresovej dokumentácie to nejde. Základným obmedzením bolo to, že v tých časoch nemal takmer nikto vo výrobe počítač, na ktorom by si dokázal pozrieť model. A ak by aj bol, v modeloch chýbali mnohé doplnkové informácie o výrobku, ako napríklad drsnosti, tolerancie a podobne. Viac

Odhoďte pero a papier – je tu NX Layout

Autor: | NX – Novinky
V súčasnosti by sme asi len ťažko hľadali konštrukčnú kanceláriu, ktorá by tvorila výkresovú dokumentáciu iba v 2D, bez tvorby 3D modelov. Je to celkom logické, keďže v 3D získavame omnoho lepší prehľad o výrobku a navyše, vytvorený 3D model je možné použiť v ďalších profesiách, ako napríklad FEM výpočty, kinematické analýzy alebo tvorba CAM programov. Pre tvorbu základného konceptu však konštruktéri častokrát stále používajú pero a papier. Je to obyčajne rýchlejšie ako tvoriť 3D modely. Nevýhodou je, že ak si chce konštruktér nakresliť viac variant návrhu, vždy musí začínať odznova, a nakoniec musí svoje myšlienky aj tak zdigitalizovať a vytvoriť 3D modely. Viac

Active Workspace – nový pohľad na Teamcenter

Autor: | NX – Novinky
Nie je to tak dávno, kedy technologickým vrcholom prípravy výroby bolo tvoriť v 3D s následným využitím modelov pre výkresy, tvorbu analýzy, či prípravu výroby. S prechodom na 3D dokumentáciu prišiel problém, kedy vznikalo veľké množstvo dát. Každá jedinečná súčiastka v zostave totiž predstavuje samostatný súbor. S narastajúcim počtom súborov a ich vzájomným prepájaním je ich spravovanie stále komplikovanejšie. Preto prišli PDM systémy, ktoré dokážu udržať poriadok aj vo veľmi komplikovaných štruktúrach. K samotným 3D dátam sa však pripájajú aj ďalšie informácie, ako napríklad technologické postupy, informácie o dodávateľoch, materiáloch a podobne. Začína sa objavovať problém, kedy každý model má pri sebe množstvo informácií, a niekedy je problém nájsť tie, ktoré práve potrebujem. Viac

Jednoduchšia tvorba elektród pomocou Synchrónnej technológie

Autor: | NX – Novinky
O synchrónnej technológii sme toho písali už pomerne dosť. Väčšinou v súvislosti s tým, ako zjednodušuje prácu konštruktéra, v prípade ak potrebuje upraviť neparametrickú geometriu alebo model, ktorý má veľmi komplikovanú históriu. S príchodom synchrónnej technológie sa však výrazne zjednodušila celá jedna oblasť konštrukcie, a to tvorba elektród. Viac

Konštrukcia foriem – môže to ísť rýchlejšie

Autor: | NX – Novinky
Aj keď konštrukcia foriem patrí medzi tie zložitejšie oblasti strojárskej výroby, veľkou výhodou je, že postup konštrukcie je možné štandardizovať. Teda v procese návrhu je množstvo krokov, ktoré sa opakujú. Ak necháte, aby softvér tieto rutinné kroky urobil za vás, môžete ušetriť množstvo času, a teda aj peňazí. Poďme sa pozrieť, ako môžete automatizovať tieto kroky v systéme NX. Viac

Komplexné riešenie manažmentu kvality

Autor: | NX – Novinky
Systém riadenia kvality od spoločnosti Siemens poskytuje jedinečné komplexné riešenie pre firmu. Umožňuje identifikovať, analyzovať, zachytávať a vytvárať kritické miesta kvality, a pracovať s týmito údajmi počas celého životného cyklu výrobku. Pri podpore vášho návrhu,  výroby či produkcie poskytuje manažment kvality cenné informácie o kvalite pre každého, kto ich potrebuje, kedy ich potrebuje, a vo forme zodpovedajúcej jeho požiadavkám. Môžete tak použiť nasnímané informácie z vyrobených kusov pri plánovaní procesu, kde môžu byť vykonané ďalšie optimalizácie. Viac

Vyrábajte lacnejšie vďaka konštrukcii

Autor: | NX – Novinky
Asi by sme len veľmi ťažko hľadali strojársku firmu, ktorá by nechcela vyrábať lacnejšie, pri zachovaní alebo zvýšení kvality. Konštrukcia je miesto, kde sa môže veľmi výrazne ovplyvniť cena výroby, a tým aj celého výrobku. Za účelom hľadania takých konštrukčných riešení, ktoré by zjednodušovali výrobu, vznikla metóda konštruovania nazvaná Design for Manufacturability. Viac