Skip to main content
Kategória

NX – Novinky

Spolupráca STUBA Green Team – SOVA Digital

Autor: NX – Novinky
CAD softvér je pre technicky zamerané projekty v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Prináša úsporu času potrebného na vývoj, viac priestoru na zlepšenie a premyslenie návrhov jednotlivých súčiastok z hľadiska zmontovateľnosti, šetrí prostriedky, keďže súčiastka sa vo virtuálnom prostredí namontuje na správne miesto a skontroluje sa, či je všetko v poriadku, a v neposlednom rade, 3D modely súčiastok je možné odsimulovať priamo v počítači, vďaka čomu sa dá výrazne urýchliť a zjednodušiť ich vývoj. Viac

NX12 – začiatok novej éry CAx systémov?

Autor: NX – Novinky
Digitálne dvojča, Internet of Things, Industry 4.0. To sú pojmy, ktoré sa dnes objavujú takmer všade, najmä v spojitosti s tým ako budú fungovať zariadenia v blízkej budúcnosti. Ako presne bude vyzerať svet o pár rokov vďaka týmto fenoménom je dnes ťažké predpovedať, ale jedna vec sa dá povedať takmer určite. V budúcnosti budú mať takmer všetky zariadenia viac elektroniky ako je to dnes, a to aj také, od ktorých by sme to nečakali. Zároveň ich tvary budú vďaka možnostiam 3D tlače ešte sofistikovanejšie. Tieto zmeny výrobkov vyvolávajú aj požiadavky na zmeny postupov ako sa vyvíjajú. NX12 je prvou verziou, ktorá ukazuje kam by sa vývoj CAx systémov mal uberať v blízkej dobe. Viac

Ako zvýšiť produktivitu bez nákupu technológií

Autor: NX – Novinky
Aj u vás sa v tejto dobe skloňujú slová ako zefektívňovanie procesov, lean production alebo znižovanie nákladov? V súčasnosti sú na trhu nástroje, ktoré umožňujú identifikovať úzke miesta v procesoch a zvýšiť produktivitu, vyžadujú však to, čo si manažéri strážia najviac – financie. Viac

Knižnica dostupných prostriedkov pre výrobu

Autor: NX – Novinky
Nestrácajte viac čas hľadaním vhodného nástroja či prípravku potrebného pre výrobu súčiastky na NC stroji v rôznych neohrabaných knižniciach alebo niekoľkých dodávateľských katalógoch. Radšej si ich priamo vyberte z komplexnej knižnice „Manufacturing Resource Library“ (MRL) od spoločnosti Siemens PLM. Viac

Potrebujeme stále výkresy?

Autor: NX – Novinky
Prakticky od vzniku CAD systémov sa hovorí o tom, že spôsobia koniec používania výkresovej dokumentácie. Viacerí vývojári týchto systémov sa aj z tohto dôvodu zameriavali hlavne na vývoj modelára a CAM modulov, ale tak trochu zanedbávali vývoj modulov na generovanie výkresov. Čoskoro sa však ukázalo, že bez výkresovej dokumentácie to nejde. Základným obmedzením bolo to, že v tých časoch nemal takmer nikto vo výrobe počítač, na ktorom by si dokázal pozrieť model. A ak by aj bol, v modeloch chýbali mnohé doplnkové informácie o výrobku, ako napríklad drsnosti, tolerancie a podobne. Viac

Odhoďte pero a papier – je tu NX Layout

Autor: NX – Novinky
V súčasnosti by sme asi len ťažko hľadali konštrukčnú kanceláriu, ktorá by tvorila výkresovú dokumentáciu iba v 2D, bez tvorby 3D modelov. Je to celkom logické, keďže v 3D získavame omnoho lepší prehľad o výrobku a navyše, vytvorený 3D model je možné použiť v ďalších profesiách, ako napríklad FEM výpočty, kinematické analýzy alebo tvorba CAM programov. Pre tvorbu základného konceptu však konštruktéri častokrát stále používajú pero a papier. Je to obyčajne rýchlejšie ako tvoriť 3D modely. Nevýhodou je, že ak si chce konštruktér nakresliť viac variant návrhu, vždy musí začínať odznova, a nakoniec musí svoje myšlienky aj tak zdigitalizovať a vytvoriť 3D modely. Viac

Active Workspace – nový pohľad na Teamcenter

Autor: NX – Novinky
Nie je to tak dávno, kedy technologickým vrcholom prípravy výroby bolo tvoriť v 3D s následným využitím modelov pre výkresy, tvorbu analýzy, či prípravu výroby. S prechodom na 3D dokumentáciu prišiel problém, kedy vznikalo veľké množstvo dát. Každá jedinečná súčiastka v zostave totiž predstavuje samostatný súbor. S narastajúcim počtom súborov a ich vzájomným prepájaním je ich spravovanie stále komplikovanejšie. Preto prišli PDM systémy, ktoré dokážu udržať poriadok aj vo veľmi komplikovaných štruktúrach. K samotným 3D dátam sa však pripájajú aj ďalšie informácie, ako napríklad technologické postupy, informácie o dodávateľoch, materiáloch a podobne. Začína sa objavovať problém, kedy každý model má pri sebe množstvo informácií, a niekedy je problém nájsť tie, ktoré práve potrebujem. Viac

Jednoduchšia tvorba elektród pomocou Synchrónnej technológie

Autor: NX – Novinky
O synchrónnej technológii sme toho písali už pomerne dosť. Väčšinou v súvislosti s tým, ako zjednodušuje prácu konštruktéra, v prípade ak potrebuje upraviť neparametrickú geometriu alebo model, ktorý má veľmi komplikovanú históriu. S príchodom synchrónnej technológie sa však výrazne zjednodušila celá jedna oblasť konštrukcie, a to tvorba elektród. Viac