Skip to main content

Knižnica dostupných prostriedkov pre výrobu

Autor: 3. mája 201715 augusta, 2018NX – Novinky

Nestrácajte viac čas hľadaním vhodného nástroja či prípravku potrebného pre výrobu súčiastky na NC stroji v rôznych neohrabaných knižniciach alebo niekoľkých dodávateľských katalógoch. Radšej si ich priamo vyberte z komplexnej knižnice „Manufacturing Resource Library“ (MRL) od spoločnosti Siemens PLM.
Knižnica MRL ukladá a klasifikuje importované zdroje pod Teamcentrom, a tak ponúka aj rozsiahlu možnosť ich vyhľadávania spolu s grafickým znázornením obsahu pre uľahčenie výberu. Dôležitou súčasťou knižnice je možnosť jednoduchého importovania dodávateľských katalógov, a následného výberu nástroja, ktorý chceme použiť. Okrem týchto štandardných katalógov je možné dopĺňať knižnicu o vlastné, napríklad špeciálne typy nástrojov alebo iného príslušenstva.

Priame načítanie knižnice v prostredí NX CAM, ktorý je napojený do Teamcentera, nám umožňuje prístup ku všetkým informáciám prostredníctvom zabudovaných okien v menu pre vyhľadávanie nástrojov. Po zvolení vhodného nástroja v NX načítame jeho presný 3D model do pripravovaného CAM programu, ktorý následne využívame v jednotlivých operáciách. Napomáha nám to tak k rýchlejšej príprave NC programu, presnejšej simulácii obrábania ako aj automatickej príprave dielenskej dokumentácie, ktorá tak obsahuje aktuálne a korektné informácie o použitých nástrojoch.

MRL podporuje štandardnú  klasifikáciu rezných nástrojov podľa noriem ISO a DIN, ako aj vytvorenie si vlastnej klasifikačnej štruktúry. Okrem toho je možné použiť danú knižnicu aj na správu iných zdrojov, ako sú napríklad stroje, upínacie prípravky, roboty, pomocné nástrojové vybavenia, alebo aj samotné šablóny pre CAM či výkresy.

Samotná práca s katalógmi od dodávateľov je rozdelená do troch oblastí, ktoré od seba oddeľujú jednotlivých dodávateľov, jednotlivé komponenty a zostavené nástroje. Importované údaje z katalógov sú inteligentne klasifikované s prislúchajúcimi parametrami. Z týchto údajov si následne môžeme vyskladať konkrétny nástroj, pričom do úvahy je braná aj kompatibilita medzi jednotlivými položkami katalógu. Preto sa vám nestane, že by ste zostavili a objednali časti nástroja, ktoré ku sebe nepatria.

Nakoľko MRL využíva funkčnosti Teamcentra, je možné jednoducho zistiť, že na výrobu ktorých súčiastok je použitý konkrétny nástroj alebo aj jeho jednotlivé časti ako platničky či držiak. Tieto informácie nám napomáhajú ku správnemu rozhodnutiu pri údržbe pracovnej databázy nástrojov.

Veľkou výhodou napojenia na Manufacturing Resource Library je jej jednoduchosť, s ktorou dokážete spracovávať katalógy nástrojov od rôznych výrobcov, a na ich základe si pripraviť vlastnú knižnicu. Táto výhoda v spojení s úzkou integráciou na NX CAM od spoločnosti Siemens PLM znamená skutočný krok vpred v oblasti správy nástrojov a informácií o nich.