Skip to main content

Active Workspace – nový pohľad na Teamcenter

Autor: 29. septembra 201515 augusta, 2018NX – Novinky

Nie je to tak dávno, kedy technologickým vrcholom prípravy výroby bolo tvoriť v 3D s následným využitím modelov pre výkresy, tvorbu analýzy, či prípravu výroby. S prechodom na 3D dokumentáciu prišiel problém, kedy vznikalo veľké množstvo dát. Každá jedinečná súčiastka v zostave totiž predstavuje samostatný súbor. S narastajúcim počtom súborov a ich vzájomným prepájaním je ich spravovanie stále komplikovanejšie. Preto prišli PDM systémy, ktoré dokážu udržať poriadok aj vo veľmi komplikovaných štruktúrach. K samotným 3D dátam sa však pripájajú aj ďalšie informácie, ako napríklad technologické postupy, informácie o dodávateľoch, materiáloch a podobne. Začína sa objavovať problém, kedy každý model má pri sebe množstvo informácií, a niekedy je problém nájsť tie, ktoré práve potrebujem.

Siemens preto prináša nový prístup k hľadaniu a hlavne zobrazovaniu informácií – Active Workspace. Hlavnou úlohou je nie len informácie nájsť, ale najmä zobraziť medzi nimi aj vzájomné vzťahy. Užívateľ tak vie lepšie zhodnotiť vplyv svojich rozhodnutí. Nájdené výsledky sa zobrazujú v logických skupinách. V spojení s filtrami je tak možné omnoho rýchlejšie nájsť hľadané informácie v porovnaní s tradičným spôsobom hľadania. Okrem textového vyhľadávania je možné vyhľadávať aj pomocou geometrických tvarov (využíva technológiu Geolus).  Ak sa informácie nachádzajú vo viacerých systémoch, Active Workspace ich dokáže zlúčiť na jedno miesto. Nemusíte tak potrebné informácie hľadať vo viacerých zdrojoch.

Nájdenie potrebných informácií je ale len polovicou úspechu. Aby ste mohli urobiť správne rozhodnutie, potrebujete porozumieť informáciám v ich kontexte. Napríklad, ak je na súčiastke vyvŕtaná diera, a vy ju potrebujete posunúť, potrebujete vedieť kam všade súčiastka vstupuje, a čo jej posunutie môže spôsobiť. Teda, ak si nájdete takúto súčiastku, systém ju zobrazí v prehľadnom strome, kde zobrazí do akých zostáv súčiastka vstupuje a aké iné komponenty sú od nej závislé.

Hlavnou výzvou pre vývojárov bolo vytvoriť systém, ktorý by bol dostupný všade a všetkým. Keďže dnes existuje množstvo typov zariadení, a bežia na rôznych operačných systémoch, nebola to jednoduchá úloha. Navyše, požiadavka bola, aby užívateľ nemusel nič inštalovať do svojho zariadenia. A na toto sú najvhodnejšie web prehliadače. Teda pre fungovanie Active Workspace stačí mať web prehliadač, a môžete ho používať na smartfónoch, tabletoch alebo stolových počítačoch. Do prehliadačov dokonca nie je potrebné inštalovať žiadny špeciálny plugin, a môžete prezerať aj 3D dáta.

Active Workspace má samozrejme pripravené rozhranie pre dotykové zariadenia, a teda podporuje dotykové ovládanie. Dnes je Active Workspace integrovaný aj do mnohých aplikácií, ako napríklad NX, či MS Outlook. Užívateľ pristupuje do Teamcentra z týchto aplikácií vždy rovnakým rozhraním. Bez ohľadu na to, v akej aplikácii robí, či na akom zariadení ju spúšťa.