Skip to main content

Odhoďte pero a papier – je tu NX Layout

Autor: 16. decembra 201515 augusta, 2018NX – Novinky

V súčasnosti by sme asi len ťažko hľadali konštrukčnú kanceláriu, ktorá by tvorila výkresovú dokumentáciu iba v 2D, bez tvorby 3D modelov. Je to celkom logické, keďže v 3D získavame omnoho lepší prehľad o výrobku a navyše, vytvorený 3D model je možné použiť v ďalších profesiách, ako napríklad FEM výpočty, kinematické analýzy alebo tvorba CAM programov. Pre tvorbu základného konceptu však konštruktéri častokrát stále používajú pero a papier. Je to obyčajne rýchlejšie ako tvoriť 3D modely. Nevýhodou je, že ak si chce konštruktér nakresliť viac variant návrhu, vždy musí začínať odznova, a nakoniec musí svoje myšlienky aj tak zdigitalizovať a vytvoriť 3D modely.

Preto Siemens prináša novú technológiu, určenú práve pre tvorbu 2D koncepčných návrhov v prostredí NX. To by malo umožniť zavedenie dvoch nových technológií do modulu Drafting. Prvou je možnosť priamej editácie 2D skíc, a druhou je organizácia častí skíc do skupín, z ktorých je možné veľmi jednoducho tvoriť komponenty zostavy a následne 3D reprezentácie modelov.

Priama editácia v 2D je vlastne obdobou synchrónnej technológie pre 2D geometriu. Je možné niekoľkými jednoduchými nástrojmi editovať vlastné alebo importované krivky. Krivky je možné importovať z DXF, DWG, IGES, ale je možné priamo importovať aj bloky z AutoCADu alebo I-DEASu. Užívateľovi to dáva voľnú ruku v tvorbe rôznych variant koncepčných návrhov, a nemusí pritom riešiť ako sú tvorené väzby skice, či ktorú kótu je potrebné prepísať, aby dosiahol požadovanú zmenu.

NX Layout je nové prostredie, plne integrované do modulu pre tvorbu výkresov. Do klasických skíc pridáva možnosť organizovať časti skice do tzv. 2D komponentov. Jednotlivé 2D komponenty sa správajú podobne ako 3D komponenty v zostave, teda môžu byť vzájomne nezávislé, ale je možné medzi nimi vytvoriť vzájomné väzby a závislosti. Každý takýto 2D komponent je možné uložiť do knižnice, a používať ho z jedného miesta vo viacerých zostavách, respektíve koncepčných návrhoch. Tým, že je NX Layout plne integrovaný do modulu Drafting, jeho zvládnutie je veľmi jednoduché. Užívateľ má k dispozícii známe prostredie, doplnené o niekoľko nových nástrojov, ktoré sa veľmi podobajú nástrojom pre prácu so symbolmi.

Po ukončení koncepčného návrhu v 2D môže užívateľ veľmi jednoducho, niekoľkými kliknutiami, vytvoriť komponenty zostavy, kde každý obsahuje 2D geometriu tak, ako bola definovaná pri tvorbe konceptu. Užívateľ potom môže tieto skice využiť pre tvorbu 3D modelov tým, že ich bude modelovať tradičnými metódami, alebo využije 3D modely uložené v knižnici.

Popis práce s 2D synchrónnou technológiou, a vytvorenie 3D komponentov z 2D komponentov si môžete pozrieť v tomto videu: