Skip to main content
Kategória

NX – Novinky

Používate správny nástroj pre nástroje?

Autor: NX – Novinky
Máte skvelých konštruktérov, máte drahý CAD systém a napriek tomu je vývoj nových nástrojov pomalší a drahší ako u konkurencie? Tak s týmto problémom sa stretávam pomerne často u mnohých zákazníkov. Príčina je pritom veľmi jednoduchá a opakuje sa takmer všade – nevhodný nástroj. A teraz tým nemyslím, že používajú zlý CAD systém (takých dnes už veľa nie je), ale nemajú v ňom potrebné moduly alebo naopak, kúpili moduly, ktoré nevedia využiť. Viac

NX CAM – ideálne riešenie pre frézovanie lopatkových kolies

Autor: NX – Novinky
Na trhu sa dnes nachádza veľké množstvo CAM softvérov, pre ktoré je plynulé riadenie obrábacích strojov v piatich alebo aj viacerých osiach samozrejmosťou. Ich všestrannosť a robustnosť však nemusí byť vždy ideálne riešenie pre špecifické oblasti výroby. Preto sa aj vývojári spoločnosti Siemens PLM už niekoľko rokov zameriavajú aj na konkrétne oblasti a vyvíjajú moduly tak, že sú takpovediac „šité na mieru“. Konkrétne by som vám v najbližších riadkoch opísal modul „NX Turbomachinery Milling“, ktorý je zameraný na obrábanie lopatkových kolies pre turbíny. Viac

Multi-CAD hlavolam

Autor: NX – Novinky
Takmer každá moderná spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou produktov v akomkoľvek odvetví si takmer isto bolestne uvedomuje, že nie každý dodávateľ, zákazník a partner používa rovnaký nástroj CAD, alebo dodáva návrhové dáta v rovnakom CAD formáte. To nevyhnutne vyúsťuje do zložitého multi-CAD prostredia, a predstavuje výzvu pre spájanie všetkých týchto CAD modelov bez toho, aby došlo k strate dát alebo opätovnej práci.  Viac

Prelom v 3D modelovaní

Autor: NX – Novinky

Asi väčšina z vás sa pravidelne stretáva s jedným z najväčších problémov práce s 3D dátami, a to je oprava, či úprava importovaných dát. V súčasnosti väčšina CAD systémov ponúka tzv. parametrické modelovanie. Okrem nesporných výhod takýchto systémov je tu jedna vážna nevýhoda a to, že po importe do nenatívneho CAD systému sa stráca história modelu, a tým sa značne obmedzujú možnosti úprav. Viac

Atraktívny dizajn výrobkov s podporou NX

Autor: NX – Novinky
NX sa stáva stále rozšírenejším systémom používaným pri tvorbe dizajnu nových výrobkov. Ponúka totiž veľmi pokročilé nástroje na tvorbu zložitých plôch, tvarov a svojím užívateľským rozhraním sa stáva stále dostupnejším aj pre menej skúsených užívateľov v tejto oblasti. Veľkou prednosťou je, že tvorba objemových modelov a plôch sa robí v jednom prostredí. Viac

Normalizované komponenty pre CAD systémy

Autor: NX – Novinky
Od zavádzania prvých CAD systémov bola snaha urýchliť prácu konštruktéra tým, že sa do výkresu vkladajú už predkreslené (predmodelované) normalizované súčiastky. Možnosť, aby si ich vytvárali konštruktéri sami, by bola veľmi zdĺhavá činnosť, vyžadujúca prístup k daným normám, technickým špecifikáciám, a v konečnom dôsledku by to bolo značne neefektívne. Viac