Kategória

NX – Novinky

Multi-CAD hlavolam

Autor: NX – Novinky
Takmer každá moderná spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou produktov v akomkoľvek odvetví si takmer isto bolestne uvedomuje, že nie každý dodávateľ, zákazník a partner používa rovnaký nástroj CAD, alebo dodáva návrhové dáta v rovnakom CAD formáte. To nevyhnutne vyúsťuje do zložitého multi-CAD prostredia, a predstavuje výzvu pre spájanie všetkých týchto CAD modelov bez toho, aby došlo k strate dát alebo opätovnej práci.  Viac

Prelom v 3D modelovaní

Autor: NX – Novinky

Asi väčšina z vás sa pravidelne stretáva s jedným z najväčších problémov práce s 3D dátami, a to je oprava, či úprava importovaných dát. V súčasnosti väčšina CAD systémov ponúka tzv. parametrické modelovanie. Okrem nesporných výhod takýchto systémov je tu jedna vážna nevýhoda a to, že po importe do nenatívneho CAD systému sa stráca história modelu, a tým sa značne obmedzujú možnosti úprav. Viac

Atraktívny dizajn výrobkov s podporou NX

Autor: NX – Novinky
NX sa stáva stále rozšírenejším systémom používaným pri tvorbe dizajnu nových výrobkov. Ponúka totiž veľmi pokročilé nástroje na tvorbu zložitých plôch, tvarov a svojím užívateľským rozhraním sa stáva stále dostupnejším aj pre menej skúsených užívateľov v tejto oblasti. Veľkou prednosťou je, že tvorba objemových modelov a plôch sa robí v jednom prostredí. Viac

Normalizované komponenty pre CAD systémy

Autor: NX – Novinky
Od zavádzania prvých CAD systémov bola snaha urýchliť prácu konštruktéra tým, že sa do výkresu vkladajú už predkreslené (predmodelované) normalizované súčiastky. Možnosť, aby si ich vytvárali konštruktéri sami, by bola veľmi zdĺhavá činnosť, vyžadujúca prístup k daným normám, technickým špecifikáciám, a v konečnom dôsledku by to bolo značne neefektívne. Viac

NX – efektívna tvorba nástrojov

Autor: NX – Novinky
Lacnejšie, rýchlejšie a kvalitnejšie. To sú tri, vzájomne protichodné a neustále sa opakujúce požiadavky snáď na všetky oblasti výroby, nevynímajúc nástrojárne. Tvorba nástrojov je zložitým a zároveň veľmi dôležitým procesom, od ktorého priamo závisí kvalita konečného výrobku. Pre konštruktérov je táto práca sťažená aj tým, že musia spolupracovať so širokým spektrom zákazníkov, ktorí používajú rôzne CAD systémy. Viac

NX CAM – obrábanie bez kompromisov

Autor: NX – Novinky
CNC stroje sú nákladná záležitosť z pohľadu investícií i z pohľadu prevádzky. Efektivita ich využitia významne vplýva na výrobné náklady. O to viac nás prekvapujú situácie, kedy sa tieto stroje programujú ručne, alebo sa využíva zastaralý CAM systém. Stretávame sa s tým, že pretypovanie stroja na novú súčiastku trvá dlhšie ako samotné obrábanie, pretože sa priamo na stroji tvorí NC program. Viac