Skip to main content

Atraktívny dizajn výrobkov s podporou NX

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

NX sa stáva stále rozšírenejším systémom používaným pri tvorbe dizajnu nových výrobkov. Ponúka totiž veľmi pokročilé nástroje na tvorbu zložitých plôch, tvarov a svojím užívateľským rozhraním sa stáva stále dostupnejším aj pre menej skúsených užívateľov v tejto oblasti. Veľkou prednosťou je, že tvorba objemových modelov a plôch sa robí v jednom prostredí.
Nie je nutné spúšťať ďalšie moduly, a užívateľ má tak skutočne veľkú voľnosť v tom, ako bude svoj model tvoriť.

NX ponúka niekoľko úrovní pre tvorbu plôch. Od tých najjednoduchších nástrojov určených pre tých, ktorí s plochami robia len príležitostne, až po veľmi pokročilé nástroje určené pre návrh karosérií automobilov, či pre reverse engineering.

Najjednoduchším modulom je Basic free form modeling. Umožňuje základné operácie ako napríklad ťahanie profilu po krivke, tvorbu objemu z plôch, spájanie viacerých profilov, či tvorbu plochy zo siete kriviek alebo bodov. Na editáciu plôch ponúka nástroje pre orezávanie, predlžovanie a delenie plôch.

Pokročilejším modulom je Advanced free form modeling. Rozširuje možnosti práce o nástroje, pomocou ktorých je možné editovať vybranú plochu ťahaním za kontrolné body. Plocha sa pritom prispôsobuje novým nastaveniam v reálnom čase. Na tvorbu plôch poskytuje najmä pokročilejšie nástroje na vytváranie prechodov medzi jednotlivými plochami, predlžovanie podľa určených pravidiel, a možnosť používať viac vodiacich kriviek a profilov prierezu pri ťahaní po krivke ako Basic free form modeling.

Najkomplexnejším modulom je Free form shape design. Ponúka dizajnérom najpokročilejšie nástroje pre tvorbu dizajnu výrobkov. Obsahuje nástroje, ktorými je možné v reálnom čase meniť tvar plochy, pričom samozrejme zachová nastavené väzby na okolité plochy.
Samozrejmou súčasťou každého modulu sú nástroje na analýzu plôch. NX poskytuje širokú škálu nástrojov, ktorými je možné analyzovať vzájomné spojenie plôch, odchýlky, napojenie hrán, vyberateľnosť z formy, úkosy a mnoho ďalších.

Z doterajších skúseností je možné zovšeobecniť použitie týchto modulov nasledovne:

  • Basic free form modeling – tvarovo jednoduchšie modely (tvorba dopravníkov, liniek, jednoduché nástroje)
  • Advanced free form modeling – tvarovo zložité modely (formy, postupové nástroje, tvarové podpery, napríklad pre vibračné zváranie)
  • Free form shape design – prevažuje práca s plochami (dizajn nových výrobkov, tvorba A class plôch).