Skip to main content

Prelom v 3D modelovaní

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Asi väčšina z vás sa pravidelne stretáva s jedným z najväčších problémov práce s 3D dátami, a to je oprava, či úprava importovaných dát. V súčasnosti väčšina CAD systémov ponúka tzv. parametrické modelovanie. Okrem nesporných výhod takýchto systémov je tu jedna vážna nevýhoda a to, že po importe do nenatívneho CAD systému sa stráca história modelu, a tým sa značne obmedzujú možnosti úprav.

NX od spoločnosti Siemens PLM prináša radikálnu zmenu v tvorbe digitálnych modelov, v porovnaní s tradičnými CAD systémami. Umožňuje voľne používať rôzne modelovacie techniky, podľa toho, ktorá práve najviac vyhovuje potrebám konštruktéra. Komplexné nástroje umožňujú tzv. wireframe, surface, solid a direct modeling (priame modelovanie – bez potreby histórie). NX umožňuje ako jediný kombinovať v jednom prostredí tzv. feature-based modelovanie (parametrické modelovanie) s priamym modelovaním a úpravou geometrie (Synchrónna technológia).

Vďaka Synchrónnej technológii môžete upravovať modely z iných CAD systémov bez toho, aby sa museli prácne parametrizovať. Po importe je možné okamžite začať upravovať geometriu.

Výhody, ktoré prináša NX:

  • Zrýchlenie procesu návrhu elimináciou neproduktívnych operácií
  • Výrazné zvýšenie produktivity pri úprave modelov, či už parametrických alebo neparametrických
  • Plne integrované všetky nástroje, ktoré sú potrebné pri tvorbe nových výrobkov (konštrukčné návrhy, dizajn, simulácia funkčnosti, FEM analýzy, tvorba NC programov, tvorba nástrojov…)
  • Maximalizácia znovupoužívania už raz navrhnutých výrobkov so zachytením firemných znalostí o výrobku priamo do neho

„Bolo pre nás viac než príjemným prekvapením, overenie si prínosov pri našej každodennej práci.
Len v prvom roku, posledná verzia NX priniesla nielen veľmi rýchly návrat vložených investícií , ale ušetrila nám viac ako 100 000€ .“
Patric Dinkel,Riaditeľ CAD/PDM Application Support, Wittenstein AG, Igersheim, Nemecko