Skip to main content

NX – efektívna tvorba nástrojov

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Lacnejšie, rýchlejšie a kvalitnejšie. To sú tri, vzájomne protichodné a neustále sa opakujúce požiadavky snáď na všetky oblasti výroby, nevynímajúc nástrojárne. Tvorba nástrojov je zložitým a zároveň veľmi dôležitým procesom, od ktorého priamo závisí kvalita konečného výrobku. Pre konštruktérov je táto práca sťažená aj tým, že musia spolupracovať so širokým spektrom zákazníkov, ktorí používajú rôzne CAD systémy.

NX ponúka veľmi efektívne a silné nástroje na digitálnu tvorbu nástrojov. Ich využitím sa dramaticky skracuje čas tvorby a znižuje sa chybovosť výrobkov.

NX ponúka nástroje pre tvorbu:

Foriem (Mold design) – umožňuje jednoduchým spôsobom vytvoriť kompletnú formu vrátane spojovacieho materiálu, vtokov, chladenia… a overí aj vyberateľnosť odliatku z formy.

Upnutí (Fixture design) – obsahuje plne asociatívny návrh komponentov pre upínanie obrobkov, vrátane kinematických simulácií.

Elektród (Electrode design) – zjednodušuje tvorbu elektród s využitím najlepších praktík a procesov, ktoré sa používajú pri ich návrhu.

Postupových nástrojov (Progressive die design) – zahŕňa prípravu nástrojov pre tvorbu zložitejších plechových súčiastok. Zohľadňuje pritom aj tvárnosť použitého materiálu.

Samozrejmosťou je priame tzv. bezošvé prepojenie na CAM modul, v ktorom je možné pripraviť NC program pre výrobu navrhnutého nástroja.

Hlavné prínosy tvorby nástrojov v NX teda sú:

  •  zrýchlenie procesu návrhu a výroby
  •  zníženie nákladov na konštrukciu nástrojov
  •  zvýšenie kvality aj veľmi zložitých súčiastok
  •  zníženie chybovosti vytvorených nástrojov
  •  možnosť analyzovať funkčnosť digitálneho modelu nástroja
  •  priame asociatívne prepojenie na CAM modul
  •  zachytávanie firemného know how priamo v systéme
  •  zlepšenie tímovej práce v celom tíme od prvotného návrhu konceptu až po výrobu

„Väčšina našich foriem sú veľmi malé, ale zložité súčiastky pre obrábanie. NX sa stal pre nás ideálnym riešením“
D. Miquel Restas, riaditeľ Talleres Restas, S.L., Španielsko