Skip to main content

Tvorba meracích programov v prostredí NX

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Pre zabezpečenie kvality produktu vo výrobnom procese je jedným z kľúčových prvkov jeho kontrola prostredníctvom súradnicových meracích strojov.
Pre každú meranú súčiastku je potrebný samostatný riadiaci program, ktorého príprava môže byť časovo náročná. Navyše pri bežnej „ručnej“ príprave takýchto programov (z 2D výkresových podkladov) sa často vyskytujú chyby. Ich nájdenie, či odstránenie sa robí priamo na meracom stroji. Vzniká tak neproduktívny čas súradnicového meracieho stroja a navyše je tu riziko kolízie.

Tieto problémy dokážeme elegantne ošetriť prostredníctvom softvéru „NX CMM Inspection Programming“. Jedná sa o nový modul NX od spoločnosti Siemens. Umožňuje vytvorenie a plné overenie riadiaceho programu, mimo meracieho stroja.

Za pomoci automatického generovania meracích cyklov na základe existujúcich údajov PMI (Product and Manufacturing Information) je možné redukovať čas potrebný k programovaniu meracích strojov až o 80%. Z údajov PMI sa analyzujú všetky určené funkcie či tolerancie. Pomocou jedného kliknutia sa vytvoria všetky meracie operácie potrebné na kontrolu súčiastky. Okrem toho je samozrejme k dispozícii množstvo iných funkcií umožňujúcich interaktívne zadávanie kontrolných operácií krok po kroku. Na overenie kolízií počas meracieho cyklu slúži nástroj 3D CMM simulácie aj s celou kinematikou meracieho stroja. Predchádza sa tak kolíziám nie len meracej sondy, ale aj všetkých pohybujúcich sa častí stroja. Následne môžeme pomocou postprocesorov generovať meracie programy, čitateľné pre konkrétne riadiace systémy vášho meracieho zariadenia (DMIS, GeoMeasure, Calypso, …).

Výstupný program pre súradnicový merací stroj ale nie je konečná zástavka pre modul „NX CMM Inspection Programming“. Nakoľko je tento modul plne integrovaný do systému NX, zdieľa tak aj jeho možnosť integrácie do PDM systému Teamcenter, a dostupnosť údajov o kvalite produktu v rámci celého PLM.