Skip to main content

Tvorba plechov – ide to aj jednoducho

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Programový balík Siemens NX obsahuje okrem množstva nástrojov na tvorbu objemových či plošných modelov aj veľmi efektívny modul na tvorbu plechových súčiastok – NX Sheet Metal.
Je to nástroj, ktorý používa na tvorbu plechových modelov veľmi podobné postupy práce ako sa používajú pri skutočnej práci s plechovými dielcami. Aj pre menej skúseného užívateľa tohto systému je preto veľmi jednoduché naučiť sa používať tento modul. Väčšinu parametrov nemusí užívateľ zadávať v rozsiahlych a zložitých dialógoch, ale tvar dielca môže meniť priamo v grafickom okne ťahaním za steny modelov, ohybov a podobne. Užívateľ teda okamžite vidí, aký vplyv majú nastavené parametre na konečný tvar výrobku.
Navyše NX umožňuje zakomponovať firemné pravidlá a štandardy do systému, a obmedziť tak riziko toho, že konštruktér navrhne dielec, ktorý v podniku nie je možné vyrobiť. Túto funkčnosť je možné využiť aj pre uloženie firemného know-how do systému, čo výrazne urýchľuje zapracovanie nových pracovníkov.

Tvoriť plechové dielce je možné aj z objemových modelov, a to hneď niekoľkými spôsobmi. Napríklad tenkostenné teleso je možné roztrhnúť na vybraných miestach a vytvoriť tak plechový dielec. Veľmi jednoducho je možné objemový model obaliť plechom, alebo jednoducho použiť objemový model ako razník.

Samozrejmosťou sú rozviny plechových dielcov. NX pritom dokáže previesť a následne rozvinúť aj dielec, ktorý nebol vytvorený v tomto systéme, ale bol importovaný. Ak je importovaná geometria chybná a nie je možné urobiť z nej rozvin, užívateľ môže opraviť takýto model sadou nástrojov, ktoré ju dokážu upraviť tak, aby bol model rozvinuteľný.

Okrem základného modulu pre tvorbu ohýbaných plechov, ponúka NX aj modul pre tvorbu ťahaných plechov (Advanced sheet metal) a plechov pre letecký priemysel (Aerospace sheet metal). S týmito modulmi je možné tvoriť aj tie najzložitejšie plechové súčiastky. Obsahuje tiež nástroj na rozvin takýchto súčiastok, ktorý už počíta aj s materiálovými vlastnosťami súčiastky. Okrem rozvinu umožňuje nabaliť plochu, prípadne objem na inú plochu.

NX sheetmetal je modul, s ktorým sa veľmi jednoducho a v príjemnom užívateľskom prostredí dajú tvoriť aj tie najzložitejšie ohýbané plechové dielce. Výsledné rozviny je možné priamo exportovať do formátov Trumpf GEO, bez prekladania cez univerzálne formáty. Tým je NX veľmi tesne spojený s najpoužívanejšími strojmi pre prácu s plechmi.