Skip to main content

Normalizované komponenty pre CAD systémy

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Od zavádzania prvých CAD systémov bola snaha urýchliť prácu konštruktéra tým, že sa do výkresu vkladajú už predkreslené (predmodelované) normalizované súčiastky. Možnosť, aby si ich vytvárali konštruktéri sami, by bola veľmi zdĺhavá činnosť, vyžadujúca prístup k daným normám, technickým špecifikáciám, a v konečnom dôsledku by to bolo značne neefektívne.
Počas uplynulých rokov sa začali objavovať rôzne knižnice normalizovaných komponentov. Profesionálne i poloprofesionálne riešenia. Väčšina z nich však postupom času zanikla.

Dlhé roky je stálicou na trhu nadstavba TDS TECHNIK. Riešenie pokrývajúce požiadavky medzinárodných štandardov ako aj STN a ČSN. TDS TECHNIK plne spolupracuje s produktami Siemens PLM – Solid Edge alebo NX. Základom je rozsiahla databáza strojárskych komponentov cez skrutky, matice, podložky, kolíky, ložiská, rôzne druhy profilov pre rámové konštrukcie a pod. Každý komponent je po výbere vhodných parametrov vygenerovaný priamo v CAD systéme ako natívny 3D model, ktorý je možné v prípade nutnosti ľubovoľne upravovať. Dáta spojené s modelom normalizovanej súčiastky sa môžu automaticky preniesť do kusovníkov. Aby sa nadstavba čo najviac približovala potrebám konštruktérov, bola vyvinutá v spolupráci s radom strojárskych firiem a dodávateľmi normalizovaných komponentov. Technológom dokáže nahradiť nutnosť hľadať v rôznych druhoch tabuliek napr. hutné polotovary, zvárací materiál, povrchové spracovania, doporučené použitie.

Súčasťou je taktiež modul na pevnostné výpočty pre základné strojárske súčiastky ako sú skrutky, matice, kolíky, perá, a taktiež náročnejšie výpočty ozubených kolies, remeňov, pružín a statické výpočty nosníkov. Pre jednoduchšie publikovanie výsledkov je možné výpočtovú správu uložiť do textového dokumentu. Nakoľko sa v praxi používajú rôzne druhy fyzikálnych jednotiek TDS Technik je doplnený o pomôcku na prevody medzi jednotkami dĺžky, plochy, objemu, tlaku, výkonu, teploty.

Celá nadstavba je navrhnutá so zreteľom na rýchle, a hlavne jednoduché použitie. Jedná sa o aplikáciu, ktorá dokáže významne zefektívniť využitie pomerne nákladných CAD systémov pri relatívne nízkych nadobúdacích nákladoch.