Skip to main content

Moldex3D – eXplorer

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

Pre užívateľov programu NX prichádza v tomto roku novinka – simulačný softvér pre injekčné vstrekovanie plastov Moldex3D eXplorer.
Je to revolučný 3D softvér s automatickým generovaním 3D siete modelu priamo z prostredia NX, bez potreby transformácie súborov do rôznych univerzálnych formátov. V spojení s databázou viac ako 5000 materiálov, automatickým návrhom parametrov spracovania, sa stáva vynikajúcim pomocníkom pre konštruktérov plastových dielov, foriem ako aj pre plánovačov výroby, technológov a pracovníkov lisovní.

Trend jednoduchého ovládania zasiahol aj tento softvér. Program má intuitívne navádzanie pri tvorbe modelu, výbere materiálu ako aj nastavení parametrov spracovania a výpočtu. Vyhodnocovací modul je spoločný pre všetky verzie programu Moldex3D.

Konštruktérom dielov umožní veľmi jednoducho, ale jasne stanoviť problematiku naplnenia dielu (dutiny formy) materiálom. Vďaka tomu je jednoduché stanoviť pozíciu studených spojov. Jednoduchým presunutím ústia vtoku zmeniť aj ich polohu ako aj predpovedať ich pevnosť. Samozrejmosťou je zistenie miest vyžadujúcich odvzdušnenie, resp. miest, ktoré už nezaplníme pre nevhodnú pozíciu vtoku, nesprávny materiál, nevhodný proces alebo kvôli zlému dizajnu dielu. Odhalí miesta, na ktorých dochádza k znehodnoteniu materiálu.

Jednoduchým výpočtom si plánovači výroby či projektoví manažéri môžu spočítať veľkosť stroja, potrebného k výrobe plastových výrobkov, a zahrnúť do kalkulácie správne hodnoty.

Technológovia si overia parametre výroby, resp. odhalia kritické miesta, ktoré vedú k chybným výrobkom. Je to veľmi dobrý nástroj, umožňujúci nazrieť virtuálne do formy, a odhaliť kritické miesta a procesy.

Zaučenie na prácu s týmto integrovaným modulom je rýchle a jednoduché, vyžaduje max. 1 deň. Jeho použitie však znamená ekonomický prínos v šetrení nákladov na výrobu, formy, prevádzku a hlavne v skrátení procesu vývoja nových výrobkov.

Ing. Miroslav Kollár, SimulPlast s.r.o.