Skip to main content

NX CAM – obrábanie bez kompromisov

Autor: 16. januára 201415 augusta, 2018NX – Novinky

CNC stroje sú nákladná záležitosť z pohľadu investícií i z pohľadu prevádzky. Efektivita ich využitia významne vplýva na výrobné náklady. O to viac nás prekvapujú situácie, kedy sa tieto stroje programujú ručne, alebo sa využíva zastaralý CAM systém. Stretávame sa s tým, že pretypovanie stroja na novú súčiastku trvá dlhšie ako samotné obrábanie, pretože sa priamo na stroji tvorí NC program.

NX CAM je nástroj, ktorý dokáže významne pomôcť pri uvedených obmedzeniach. Prvým veľkým prínosom je to, že zapadá do integrovaného prostredia NX, to znamená všetky detaily konštrukčného riešenia (CAD) i NC programovania sa robia v jednotnom prostredí. Nie je potrebné riešiť komplikované prenosy dát medzi CAD a CAM systémom. Pri zmene na súčiastke netreba nanovo tvoriť nový NC program, systém ponúkne možnosť updatovať dráhy nástroja.

V poslednej dobe sa významnou mierou začína presadzovať vysokorýchlostné obrábanie (High-speed machining), zásadne skracujúce niektoré výrobné operácie, a tým aj celkový proces obrábania. NX CAM silne podporuje obrábanie týmto spôsobom vďaka zabudovaným stratégiám, ktoré udržujú hladký a spojitý pohyb po obrábanom povrchu, s konštantnou veľkosťou triesky. NX umožňuje tvoriť programy pre najnovšie viackanálové obrábacie centrá a synchronizovať programy pre každý kanál v intuitívnom grafickom rozhraní.

Pre často sa opakujúcu geometriu je možné vytvoriť knižnicu operácií, ktorými sa geometria má obrábať. Ak sa v novom modeli objaví geometria, ktorá je uložená v knižnici, systém ponúkne možnosť opracovania operáciami tak, ako ich má uložené. Odpadá tak množstvo práce pri opakovanom obrábaní rovnakej, alebo podobnej geometrie. Navyše, ak máte v modeli aj PMI poznámky (3D kóty a popisy modelu), NX CAM ich dokáže čítať a na ich základe navrhnúť najvhodnejšie operácie.

NX CAM má v sebe zabudovaný modul pre verifikáciu vygenerovaného G-kódu, teda toho istého kódu, ktorý ide priamo do stroja. Verifikácia prebieha na virtuálnom modeli stroja v počítači. Užívateľ tak môže overiť, či postprocesor vygeneroval správny program a bezpečne ho otestovať v počítači. Nevznikajú tak zbytočné prestoje stroja pri testovaní nových programov.

NX CAM poskytuje riešenie na všetky dostupné spôsoby obrábania. Vďaka novej obchodnej stratégii si užívateľ dokáže vyskladať aplikáciu presne ušitú na jeho mieru.

„NX CAM pokrýva naše potreby od začiatku až po koniec procesu a neobmedzuje nás v kreativite.“
Erik Klemm, CAM Manager, AWM Mold Tech AGMuri, Švajčiarsko.