Skip to main content

Jednoduchšia tvorba elektród pomocou Synchrónnej technológie

Autor: 26. mája 201515 augusta, 2018NX – Novinky

O synchrónnej technológii sme toho písali už pomerne dosť. Väčšinou v súvislosti s tým, ako zjednodušuje prácu konštruktéra, v prípade ak potrebuje upraviť neparametrickú geometriu alebo model, ktorý má veľmi komplikovanú históriu. S príchodom synchrónnej technológie sa však výrazne zjednodušila celá jedna oblasť konštrukcie, a to tvorba elektród.

Na vytvorenie geometrie elektródy dnes stačia tri nástroje, a je možné s nimi urobiť aj veľmi komplikované tvary. Všetky ostatné nástroje len pomáhajú organizovať dáta zostavy, vkladať držiaky, atď.

Tu je stručný popis procesu tvorby elektródy v NX. Niektoré z uvedených krokov nie je potrebné robiť, používajú sa najmä pri koordinácii prác viacerých konštruktérov.

Definícia geometrie

Krok, kedy používateľ môže rozdeliť geometriu podľa toho, ako sa bude obrábať. Jednotlivé steny sú potom farebne rozlíšené podľa toho, či sú určené na konvenčné trieskové obrábanie, rezanie drôtom, alebo pre elektroerozívne obrábanie pomocou elektród.

Tvorba geometrie elektródy

Tento krok kedysi znamenal pomerne komplikované modelovanie. Práve vďaka synchrónnej technológii je to dnes v podstate rutinná činnosť. Užívateľ vyberie dutiny, pre ktoré systém vytvorí negatívny odtlačok. Užívateľ len upraví rozmer vytvorenej elektródy jednoduchým posúvaním stien.

Vyiskrovacia medzera

Geometria elektródy vytvorená v predchádzajúcom kroku presne kopíruje tvar vybranej dutiny. Je potrebné ju zmenšiť, aby bola vytvorená vyiskrovacia medzera. Systém obsahuje nástroj, ktorým túto medzeru vytvorí veľmi jednoducho s tým, že je možné nastaviť inú medzeru pre dno a steny, prípadne nastaviť spôsob planétovania, ak sa robí.

Overenie elektródy

Tak ako pri všetkých špecializovaných moduloch pre nástrojárov, aj modul pre tvorbu elektród obsahuje nástroj na overenie návrhu. Systém kontroluje najmä prípadné kolízie elektródy s obrábanou geometriou, a počíta vyiskrovanú plochu. Čo je užitočná informácia pre správne nastavenie stroja.

Dokumentácia

NX obsahuje sadu šablón, určených práve pre tvorbu výkresov elektród. Šablóny je samozrejme možné upraviť, prípadne vytvoriť vlastné tak, aby čo najviac vyhovovali firemným štandardom.

Zmeny

Tým,že NX automaticky tvorí štruktúru zostavy a vytvára prepojenie medzi komponentami, nie je problém vymeniť model, pre ktorý sa robila elektróda. Ak príde od zákazníka zmenený diel, stačí ho vymeniť ako komponent zostavy.V prípade menšej zmeny sa geometria updatuje automaticky až po výkres, prípadne CNC program. V prípade väčších zmien systém otvorí sprievodcu, kde užívateľ presne vyberie ako má nahradiť nová geometria tú pôvodnú.

Obrábanie

Ďalšou veľkou výhodou je, že NX má integrovaný CAM modul. Odpadajú teda všetky problémy s prevodom dát medzi CAD a CAM systémom. Dáta sú vždy aktuálne hneď ako konštruktér urobí zmenu geometrie.

Modul pre tvorbu elektród je dostupný ako samostatnýmodul, alebo ako súčasť modulov NX Mold Design, NX Progressive Die Design, NXNC Machining.