Skip to main content

HDPLM – projekt pod kontrolou

Autor: 2. apríla 201415 augusta, 2018NX – Novinky

„Máme už urobené programy pre výrobu týchto vložiek do formy?“
„Ktoré komponenty sú už vo finálnej podobe, a ktoré sa ešte budú meniť?“
„Kto má otvorený tento model?“

Takéto a im podobné otázky počujete u vás v kancelárii asi veľmi často. Pracujete s 3D modelmi, ale keď máte otvorenú zostavu vo vašom CAD systéme, máte predstavu ako bude výrobok vyzerať, ale chýbajú mnohé ďalšie dôležité informácie. Niektoré získate z atribútov komponentu, niektoré nájdete kdesi v dokumentácii, iné vedia kolegovia, ale chýba jednotný a hlavne prehľadný zdroj. Čím väčšiu máte zostavu, tým ťažšie je získať všetky informácie a ešte ťažšie je zapamätať si ich.

Väčšina konštruktérov dnes robí zostavy v 3D prostredí, teda je to pre nich prirodzené prostredie, kde uchovávajú svoju predstavu o budúcom výrobku. Okrem grafických informácií, teda okrem vzhľadu budúceho výrobku je nutné myslieť na množstvo ďalších vlastností. Z akého materiálu budú jednotlivé diely, čo sa bude musieť podrobiť pevnostným výpočtom, ktoré komponenty sú z nebezpečných materiálov a podobne. Teda ide o rôzne informácie, ktoré sú uložené na rôznych miestach. Siemens prišiel s unikátnou myšlienkou, ako takéto množstvo informácií uložiť, a hlavne zobraziť čo najprehľadnejšie. Jednoducho tie informácie sú uložené a hlavne zobraziteľné priamo v 3D prostredí. A zobraziť je možné akýkoľvek atribút, vlastnosť, alebo stav výrobku.

Teda napríklad, ak robia viacerí užívatelia na jednej zostave, je možné zobraziť farebne jednotlivé komponenty podľa toho, ktorý užívateľ má daný komponent otvorený. Farebne si môžete rozlíšiť aj komponenty podľa materiálov alebo podľa toho, či na vybranú časť zostavy je vyrobený CNC program, alebo sa na ňom práve robí, alebo sa ešte ani nezačalo. Farebný náhľad slúži len na rýchlu informáciu, podrobnejšie informácie získate po kliknutí na značku, ktorá sa zobrazí pri každom takomto komponente. Túto technológiu Siemens nazval HDPLM a najnovšia verzia, NX9 je už piatou verziou, ktorá túto technológiu obsahuje. Za tento čas sa ukázalo, že Siemens zvolil dobrú cestu, a práve preto začala prenikať aj do iných častí NX.

Dnes sa týmto spôsobom môžu zobrazovať časti, ktoré napríklad nespĺňajú firemné štandardy, alebo obsahujú nejaké chyby, ktoré by mohli spôsobiť problémy v budúcnosti (napríklad kóta umiestnená na hranu zaoblenia). Preložené do terminológie NX, v HDPLM sa zobrazujú aj výsledky Check-Mate analýz.

Teda konštruktér, ale aj vedúci pracovník získava okamžitý a zrozumiteľný prehľad nad stavom projektu. Môžu tak robiť rýchlejšie rozhodnutia, a vďaka viacerým informáciám aj správnejšie. Tieto informácie je možné zobrazovať aj mimo CAD systému, napríklad v Teamcentri. Vedúci pracovník nepotrebuje ovládať CAD systém. Prehľad o projekte získa z prostredia PDM systému.